Riešenia ponúkané skupinou firiem TECHNODAT

Aktuality

Poslanie firmy

Technodat prináša na trh významnú pridanú hodnotu spojenú s hlbokými znalosťami priemyslu, s prínosmi spočívajúcimi v riešeniach preverených širokým spektrom projektov a dlhodobou úspešnou podporou zákazníkov.

Vyjadrenie našich zákazníkov

  • Linaset a.s.
    ng. Marek Palla, Project Managing Director and a key user of PGM ENOVIA SmarTeam application in Linaset

    "Now we have much better grasp of the current situation and progress of a particular project, we can follow the capacity load within individual project divisions, re-plan the projects operatively if necessary, and last but not least we can report the state and the dynamics of the project both to the company management and to our customers who are involved in the project."

  • PWO UNITOOLS CZ, Valašské Meziříčí
    Marek Vozák

    A pokud je cílem být nejlepší v oboru, nemáte jinou možnost, než si najít partnery se stejným cílem, či pohledem na slovo úspěch. V našem případě se mezi hlavní partnery řadila a stále řadí společnost Technodat, která nám dlouhodobě pomáhá nacházet nové pohledy a přístupy k naší každodenní práci.

Technodat, CAE-systémy s.r.o.

Divízia OBCHOD zabezpečuje komunikáciu zo zákazníkmi, analýzu, návrh a implementáciu CAx a 3D PLM riešení Dassault Systèmes. Ponúkané 3D PLM riešenie je zostavené z produktov spoločnosti Dassault Systèmes: CATIA pre 3D návrh virtuálneho výrobku, ENOVIA pre správu dát a riadenie životného cyklu výrobku, DELMIA pre virtuálnu výrobu, SIMULIA pre virtuálne testovanie a simuláciu, 3DVIA pre spoluprácu a komunikáciu nad 3D datami, EXALEAD - vyhľadávacia platforma pre podnikovú a verejnú sféru.

Divízia INŽINIERING poskytuje inžinierske služby, výskumno-vývojové a konštrukčné práce pre rôzne oblasti strojárskeho priemyslu - Automobilový priemysel, Železničný priemysel, Energetický priemysel.


Sme certifikovaný partner spoločnosti Dassault Systèmes


Ukázka newsletteru

Najnovšie referencie

Technodat na sociálnych sieťach

Technodat TwitterTechnodat FacebookTechnodat LinkedInTechnodat YouTubeTechnodat Google+

3DExperience na SlideShare