Riešenia ponúkané skupinou firiem TECHNODAT

Aktuality

Poslanie firmy

Technodat prináša na trh významnú pridanú hodnotu spojenú s hlbokými znalosťami priemyslu, s prínosmi spočívajúcimi v riešeniach preverených širokým spektrom projektov a dlhodobou úspešnou podporou zákazníkov.

Vyjadrenie našich zákazníkov

  • SAZ Aerospace s.r.o.
    Ing. Zdeněk Ančík, výkonný manažer SAZ Aerospace

    Díky vysokému stupni integrace dodavatele konstrukčních prací do PLM systému zákazníka je zajištěna důsledná evidence toku dat a schvalovacího procesu. Takto nastavený systém zajistil rychlé zahájení konstrukčních prací a minimalizaci nárůstu nákladů obvykle spojených s „outsourcingem" konstrukčních prací.

  • PROMENS Zlín
    Zdeněk Rajch

    Naše společnost se rozhodla investovat do nástrojů na zkrácení životního cyklu výrobků, podpory prezentace výrobků, správy dokumentace a technologických postupů. I v dobách krize jsme byli schopni nabídnout zákazníkům vývoj výrobků a spolupráci na velkých projektech. To se nám nyní vrací v podobě náběhu sériové výroby tří velkých projektů a dalších projektů v řešení..

Technodat, CAE-systémy s.r.o.

Divízia OBCHOD zabezpečuje komunikáciu zo zákazníkmi, analýzu, návrh a implementáciu CAx a 3D PLM riešení Dassault Systèmes. Ponúkané 3D PLM riešenie je zostavené z produktov spoločnosti Dassault Systèmes: CATIA pre 3D návrh virtuálneho výrobku, ENOVIA pre správu dát a riadenie životného cyklu výrobku, DELMIA pre virtuálnu výrobu, SIMULIA pre virtuálne testovanie a simuláciu, 3DVIA pre spoluprácu a komunikáciu nad 3D datami, EXALEAD - vyhľadávacia platforma pre podnikovú a verejnú sféru.

Divízia INŽINIERING poskytuje inžinierske služby, výskumno-vývojové a konštrukčné práce pre rôzne oblasti strojárskeho priemyslu - Automobilový priemysel, Železničný priemysel, Energetický priemysel.


Sme certifikovaný partner spoločnosti Dassault Systèmes


Ukázka newsletteru

Najnovšie referencie

Technodat na sociálnych sieťach

Technodat TwitterTechnodat FacebookTechnodat LinkedInTechnodat YouTubeTechnodat Google+

3DExperience na SlideShare