Riešenia ponúkané skupinou firiem TECHNODAT

Poslanie firmy

Technodat prináša na trh významnú pridanú hodnotu spojenú s hlbokými znalosťami priemyslu, s prínosmi spočívajúcimi v riešeniach preverených širokým spektrom projektov a dlhodobou úspešnou podporou zákazníkov.

Vyjadrenie našich zákazníkov

  • SAZ Aerospace s.r.o.
    Ing. Zdeněk Ančík, výkonný manažer SAZ Aerospace

    Díky vysokému stupni integrace dodavatele konstrukčních prací do PLM systému zákazníka je zajištěna důsledná evidence toku dat a schvalovacího procesu. Takto nastavený systém zajistil rychlé zahájení konstrukčních prací a minimalizaci nárůstu nákladů obvykle spojených s „outsourcingem" konstrukčních prací.

  • Kasko-Formy spol. s r.o.
    Ing. Richard Staněk, vedoucí vývoje a konstrukce Kasko-Formy spol. s r.o.

    ENOVIA SmarTeam Design Express vyřešil naše problémy se správou a aktuálností dat. Došlo ke zrychlení některých činností na úseku konstrukce, a to hlavně při tvorbě 2D výkresové dokumentace v porovnání s dosavadním stylem práce. Velký přínos s ohledem na množství dat, kde došlo ke snížení jkejich objemu. Je také možné ke každému projektu evidovat i obecné dokumenty jako např. komunikaci se zákazníkem, měrové protokoly jednotlivých dílů, technologické parametry vstřikování apod."

Technodat, CAE-systémy s.r.o.

Divízia OBCHOD zabezpečuje komunikáciu zo zákazníkmi, analýzu, návrh a implementáciu CAx a 3D PLM riešení Dassault Systèmes. Ponúkané 3D PLM riešenie je zostavené z produktov spoločnosti Dassault Systèmes: CATIA pre 3D návrh virtuálneho výrobku, ENOVIA pre správu dát a riadenie životného cyklu výrobku, DELMIA pre virtuálnu výrobu, SIMULIA pre virtuálne testovanie a simuláciu, 3DVIA pre spoluprácu a komunikáciu nad 3D datami, EXALEAD - vyhľadávacia platforma pre podnikovú a verejnú sféru.

Divízia INŽINIERING poskytuje inžinierske služby, výskumno-vývojové a konštrukčné práce pre rôzne oblasti strojárskeho priemyslu - Automobilový priemysel, Železničný priemysel, Energetický priemysel.


Sme certifikovaný partner spoločnosti Dassault Systèmes


Ukázka newsletteru

Najnovšie referencie

Technodat na sociálnych sieťach

Technodat TwitterTechnodat FacebookTechnodat LinkedInTechnodat YouTubeTechnodat Google+

3DExperience na SlideShare