Riešenia ponúkané skupinou firiem TECHNODAT

Aktuality

TECHNODAT, integrátor CAD/CAM/CAE a 3D PLM riešení

Spoločnosť Technodat, CAE-systémy spol. s r.o., v Trenčíne vznikla v roku 1995 ako dcérska spoločnosť rovnomennej firmy Technodat v Českej republike a zastrešuje celé portfólio produktov a služieb Technodat holdingu na Slovensku. Člení sa na dve divízie.

Divízia OBCHOD zabezpečuje komunikáciu zo zákazníkmi, analýzu, návrh a implementáciu CAx a 3D PLM riešení Dassault Systèmes. Ponúkané 3D PLM riešenie je zostavené z produktov spoločnosti Dassault Systèmes: CATIA pre 3D návrh virtuálneho výrobku, ENOVIA pre správu dát a riadenie životného cyklu výrobku, DELMIA pre virtuálnu výrobu, SIMULIA pre virtuálne testovanie a simuláciu, 3DVIA pre spoluprácu a komunikáciu nad 3D datami, DRAFTSIGHT - bezplatný 2D CAD, EXALEAD - vyhľadávacia platforma pre podnikovú a verejnú sféru.

Divízia INŽINIERING poskytuje inžinierske služby, výskumno-vývojové a konštrukčné práce pre rôzne oblasti strojárskeho priemyslu - Automobilový priemysel, Železničný priemysel, Energetický priemysel.

Sme certifikovaným partnerom Dassault Systemes


Certifikáty firmy Technodat

Sme certifikovaný partner pre školenia CATIA, ENOVIA SmarTeam a ďalších produktov spoločnosti Dassault Systèmes. Výukové kurzy prebiehajú v učebniach našich školiacích stredísk alebo priamo u Vás!


Ukázka newsletteru

Najnovšie referencie