Riešenia ponúkané skupinou firiem TECHNODAT

Aktuality

Poslanie firmy

Technodat prináša na trh významnú pridanú hodnotu spojenú s hlbokými znalosťami priemyslu, s prínosmi spočívajúcimi v riešeniach preverených širokým spektrom projektov a dlhodobou úspešnou podporou zákazníkov.

Vyjadrenie našich zákazníkov

  • NARETEC s.r.o.
    Tomáš Kába, CA-specialista NARETEC s.r.o.

    Již od počátku fungování společnosti Naretec jsme na základě interního výběrového řízení spojili naše aktivity v oblastech týkajících se CA-technologií s firmou Technodat. Využíváme tak jejich zázemí, zkušenosti a tým odborníků, především v oblastech nasazení a správy CATIA V4, CATIA V5, PLM systémů, systémové integrace a správy heterogenních sítí.

  • Aircraft Industries, a.s.
    Ing. Karel Minařík, technický ředitel Aircraft Industries

    Všichni zúčastnění nyní pracují s aktuální verzí 3D modelu výrobku. Tak se přenášejí naprosto přesné a jednoznačné geometrické informace od konstruktérů k výpočtářům, technologům, NC programátorům a nakonec i kontrolorům ve výrobě.

Technodat, CAE-systémy s.r.o.

Divízia OBCHOD zabezpečuje komunikáciu zo zákazníkmi, analýzu, návrh a implementáciu CAx a 3D PLM riešení Dassault Systèmes. Ponúkané 3D PLM riešenie je zostavené z produktov spoločnosti Dassault Systèmes: CATIA pre 3D návrh virtuálneho výrobku, ENOVIA pre správu dát a riadenie životného cyklu výrobku, DELMIA pre virtuálnu výrobu, SIMULIA pre virtuálne testovanie a simuláciu, 3DVIA pre spoluprácu a komunikáciu nad 3D datami, EXALEAD - vyhľadávacia platforma pre podnikovú a verejnú sféru.

Divízia INŽINIERING poskytuje inžinierske služby, výskumno-vývojové a konštrukčné práce pre rôzne oblasti strojárskeho priemyslu - Automobilový priemysel, Železničný priemysel, Energetický priemysel.


Sme certifikovaný partner spoločnosti Dassault Systèmes


Ukázka newsletteru

Najnovšie referencie

Technodat na sociálnych sieťach

Technodat TwitterTechnodat FacebookTechnodat LinkedInTechnodat YouTubeTechnodat Google+

3DExperience na SlideShare