cookies

Spoločnosť Technodat, CAE – systémy, spol. s r. o. so sídlom Staničná 1984, 911 05 Trenčín, IČO 34128191, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka č. 822/R používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenej reklamy, prispôsobenia zobrazení webových stránok www.technodat.sk. Cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenia zobrazení webových stránok sú spracovávané na základe oprávneného záujmu spoločnosti. Cookies pre cielené reklamy sú spracovávané na základe Vášho súhlasu.

Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google a Facebook.

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu.

Zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu je aktivované z podnetu návštevníka webu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky, ktorá znie nasledovne: „Prevádzkovateľ webu, spoločnosť Technodat, CAE – systémy, spol. s r. o. so sídlom Staničná 1984, 911 05 Trenčín, IČO 34128191, ako správca osobných údajov, spracováva na tomto webe cookies potrebné pre fungovanie webových stránok a pre analytické účely a v prípade Vášho súhlasu tiež pre retargeting."

Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely môžete vziať kedykoľvek späť a to pomocou zmeny nastavení príslušného internetového prehliadača.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované najmä prostredníctvom služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zhromaždené cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupné na  https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Prosíme, berte na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať od nás informácie, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov – spoločnosť výmaz vykoná, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti,
  • v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Spoločnosť Technodat, CAE-systémy, spol. s r. o. zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:

Typ: Cookies tretích strán

Názov: Google Analytics

Účel: Získanie štatistických informácií

 

Typ: Cookies tretích strán

Názov: Google Adwords

Účel: Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google, opätovné cielenie reklamy

 

Typ: Cookies tretích strán

Názov: Pixel Facebook

Účel: Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné cielenie reklamy