CATIA V5 Engineering Excellence

Posuňte Vaše konštrukčné a technologické pracovisko na vyššiu úroveň.

Rozšírená vývojová funkcionalita zahrnutá v balíčkoch Engineering Excellence v kombinácii s možnosťou pokročilej správy CAD dát v platforme 3DEXPERIENCE umožňuje stávajúcim užívateľom CATIA optimalizovať a zefektívniť všetky firemné procesy spojené s vývojom a výrobou produktu. Využite naplno pokročilé nástroje CATIA, vrátane aplikacií sheet metal design a tooling design, aplikacií pre bezvýkresovú výrobu, nástrojov pre kinematiku a priestorovú analýzu, nástrojov pre revíziu DMU a v neposlednom rade i pokročilý povrchovný modelár, a prineste Vašim zákazníkom maximálnu hodnotu. 

Spojením základných PLM riešení platformy 3DEXPERIENCE pre správu všeobecných a konštrukčných dát a výhodných balíčkov CATIA V5 vylepšíte kvalitu svojich vývojových a výrobných procesov.

Ponuka balíčkov:

  • CATIA V5 Engineer Excellence (CATEE)
  • CATIA V5 Mechanical Engineer Excellence (CATMEE)
  • CATIA V5 Mechanical & Shape Engineer Excellence (CATMSE)

CATIA ON 3DEXPERIENCE (CAT3DX)

Základná konfigurácia CATIA V5 rozšírená o modul pre prístup do PLM na správu dokumentácie a účasti na workflow a modul prepojenia s PLM databázou.

FABRICATED PRODUCT CREATION (FPE)

Obsahuje špeciálne nástroje pre lisované, valcované a ohýbané diely a nástroje pre prácu so zváranými konštrukciami.

JIG A TOOLING CREATION (JTE)

Uľahčuje tvorbu lineárnej a zakrivenej štruktúry a obsahuje sadu nástrojov pre návrh akýchkoľvek formovacích nástrojov.

3D LAYOUT & ANOTATION (LOE)

Umožňuje hladký prechod z 2D do 3D. Okrem toho znižuje závislosť na 2D výkresoch zachytením všetkých informácií o výkrese, špecifikáciu 3D tolerancií a anotacií vnútri 3D modelu.

TECHNOLOGICAL SPECIFICATIONS REVIEW (TRE)

Umožňuje zobrazenie a vizualizáciu výstupov z FEM analýz s možnosťou generovania detailných reportov, rozšírenou podporu zdieľania dát s partnermi s možnosťou ochrániť dôležité informácie pomocou filtrovania modelu a odstránenia citlivých informácií, pokročilé zobrazenie kót a tolerancií v kontexte 3D modelu s možnosťami ich filtrovania, dotazovania, vizualizácie a kontrola 3D NC operácií a modelov obsiahnutých v obrábacích procesoch z CV5 a CV4. Obsahuje tiež nástroj pre detailné zobrazenie technologických spojov vytvorených v CATIA Automotive Body-In-White s možnosťou filtrovania a navigácie v geometrii podľa parametrov.

MECHANICAL PRODUCT CREATION (MCE)

Balíček konstrukčných produktov pre pokročilú tvorbu geometrií, prvkov a zostáv. Umožňuje zasielať geometrie medzi konštruktérov vrátane obrazoviek a výmeny ďalších informácií nutných pre konštrukciu.

3D MASTER (FTX)

Rozširuje funkcionalitu pre tvorbu a editáciu tolerancií a anotacií priamo v 3D prostredí a je základom tzv. bezvýkresovej výroby.

ANIMATED PRODUCT REVIEW (PRX)

Nástroje pre tvorbu kinematických mechanizmov a ich následné analýzy, pokročilé kontroly kolízií v rámci veľkých zostáv dielov s maticovým vyhodnotením a verifikáciou jednotlivých kolízií a tvorbou animácií hlavne pre potreby montáže a demontáže.

MOULDED PRODUCT CREATION (MPE)

Balíček s rozširujúcou funkcionalitou pre pokročilú tvorbu geometrií, prvkov a zostáv a tvorbu plastových výliskov.

MECHANICAL SHAPE OPTIMISATION (HCX)

Balíček s rozširujúcou funkcionalitou pre oblasť Morphing umožňuje rýchle tvarovanie zložitých tvarov.

FREESTYLE SHAPE DESIGN (FSX)

Balíček plošných nástrojov pre dynamickú tvorbu štylizovaných tvarov a ich následnú estetickú deformáciu zahrňujúcu rovnaké nástroje pre analýzu plôch.

Kontaktujte nás