Čo je to Mentoring?

Ide o profesionálny vzťah dvoch osôb založený na dôvere - mentora a mentee (mentorovaného), kedy mentor odovzdáva svoje skúsenosti a znalosti a môže pôsobiť ako sprievodca menteeho v danej téme. Vďaka prirodzenému zdieľaniu znalostí a zručností, ktoré spravidla prebieha v praxi na pracovisku, pomáha mentor nájsť menteemu správny smer či riešenie. 
Výskumy ukazujú, že mentoring má priamy vplyv na motiváciu a spokojnosť mentorovaných pracovníkov aj mentorov. Jedná sa o jednu z najúčinnejších foriem rozvoja, ktorá je zároveň finančne veľmi nenáročná.

http://www.asociacementoringu.cz/

 
 

Našimi klientmi overený postup

  Všetko začína stupňujúcou sa nespokojnosťou s niektorými vnútrofiremnými procesmi klienta.
  Často sa jedná o problémy v komunikácii medzi konštrukciou, technológiou a výrobou,
  neefektivitou a časovou náročnosťou pracovných postupov a procesov.

 

  Nie je ľahké odhaliť príčiny vo vlastných procesoch a postupoch,
  preto sa klient obracia na TECHNODAT ako na nestranného pozorovateľa.

 

  TECHNODAT vyšle špičkového odborníka (mentora), ktorý vykoná u klienta detailnú analýzu
  pracovných postupov, procesov a komunikácie vo vnútri firmy.

 

  Výsledky analýzy odhalia príčiny týchto problémov. Mentor definuje slabé miesta,
  neefektívne postupy a navrhne riešenie pre ich odstránenie..

 

  Ku klientom schválenému riešeniu vypracuje metodiku a časový harmonogram zavedenia nových postupov.  Mentor spočiatku dohliada u klienta na správne zavedenie a používanie metodík,
  následne je po určitú dobu dostupný pre on-line konzultácie.


  Mentoring končí v okamihu, keď je nová metodika u klienta zavedená
  a pracovníci sú schopní v nastavených procesoch pokračovať samostatne. 

CO O MENTORINGU ŘEKLI NAŠI ZÁKAZNÍCI

 

 

Nejčastejšie riešené témy

 • Koncepčná tvorba výrobku, stanovenie jednotných postupov a metodík konštrukcie

Už viac ako 25 rokov pomáhame klientom s tvorbou metodík a postupov. Zjednodušte a unifikujte svoje postupy s nami. Pomôžeme vám nájsť efektívnejšie cestu, ako pracovať s dátami v CATIA.

 • Efektívna tvorba lisovacieho nástroja

Navrhujete, vyrábate a revidujete lisovacie nástroje? Ste si istí, že využívate plnú funkcionalitu, ktorú máte pre svoju prácu dostupnú? Ponorte sa s nami hlbšie do tejto problematiky a objavte funkcionality, ktoré vašu prácu ešte viac zefektívnia.

 • Zavedenie farebného štandardu technologických prvkov vo firme

Skráťte si čas strávený tolerovaním polôh, presností a odchýlok a zefektívnite prípravu samotného obrábanie. Pomôžeme vám zaviesť farebné štandardy, ako sme to urobili u našich ostatných klientov.

 • Využitie reverzného inžinierstva

Vďaka skúsenostiam firmy TECHNODAT s reverzným inžinierstvom môžete ľahko a rýchlo pochopiť základné postupy a prácu s týmto modulom. Na základe vašich dát vám pomôžeme určiť jednu z používaných metodík, ktorá je pre vás optimálna a s ktorou vás práca v tomto module bude doslova baviť.

 • Zjednotenie užívateľského prostredia v CATIA V5

Zistite sami, ako by Vám pri práci pomohlo jednotné prostredie užívateľov, ktoré je možné následne doplniť a rozšíriť o makrá, ktoré automatizujú a štandardizujú opakovanú činnosť užívateľov. Výsledkom bude jednotné prostredie, efektívna práca a úspora celkového času pri tvorbe projektu.

 • Efektívna tvorba 3D zavedením smart components

Chytré komponenty sú prvky, ktoré sa parametricky menia, tvoria firemné knižnice a vychádzajú z vašich vlastných dát. Rovnako ako u ostatných klientov aj u vás môžu tieto prvky uľahčiť prácu pri vývoji, výrobe i auditoch. Štandardizácia je synonymom pre vysokú efektivitu práce.

 • Metodická tvorba programovateľných dielov

Makrá, šablóny a chytré komponenty využívajú znalosti CATIA modulov Knowledgeware a Knowledge advisor, ktoré umožňujú naprogramovať chovanie dielov a zostáv podľa daných pravidiel, reakcií a podmienok. Ponorte sa s nami do tejto problematiky a naučte sa, ako pracovať efektívnejšie s vašou CATIA.

 • Vytvorenie metodiky a zavedenie 3D kótovania v modeli

Spojte 3D a 2D. Zaneste všetky dôležité rozmery, tolerancie a úpravy povrchov do 3D modelu a uľahčite tak pochopenie nielen zložitých tvarov pre ostatné role vo vašom podniku. Šetrite lesy ...

 • Efektívna tvorba vstrekovacích foriem

Pracujte efektívnejšie. Nestrácajte čas tvorbou a modifikáciou deliacich rovín, dutín a rámov základnými funkciami. Využite funkcie, ktoré sa na toto špecializujú.

 • Metodika tvorby template dielov a zostáv

Poradíme Vám, ako si vytvoriť vlastné CATIA šablóny. Či sa jedná o diel, zostavu alebo výkres, vďaka šablónam začínajú všetci užívatelia projekt za rovnakých podmienok s už predchystanými atribútmi (parametre typu hmotnosť, polotovar, ... do pečiatky a i.), ktoré inak musia rovnako vždy vytvárať a vyplňovať.

 • Efektívne použitie funkcií pre morphing

Vďaka skúsenostiam firmy TECHNODAT s modulom Morphing môžete ľahko a rýchlo pochopiť základné postupy a spôsob práce s týmto modulom. Na základe vašich dát vám pomôžeme určiť jednu z používaných metodík, ktorá je pre vás optimálna as ktorou vás práca v tomto module bude doslova baviť.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Sociálne siete