Pražská energetika

Spoločnosť PREdistribúcia, a. s. zaisťuje distribúciu elektriky na území hlavného mesta Prahy.

Úzke miesta
  • rôzne členenie dát v projektovej dokumentácii (PD)
  • nejednotná forma projektovej dokumentácie
  • formy dokumentácie nezodpovedajúce stavebnému zákonu
Dopady
  • vznik problémov pri kontrole a pripomienkovania PD
  • neprehľadnosť procesov správy dokumentácie
  • časová náročnosť

Prínosy

  • Zjednotenie procesu schvaľovania

    Nová úroveň procesu tvorby, schvaľovania a predávania projektovej dokumentácie medzi investorom (PREdi) a projektantom.


  • Zlepšenie štandardizácie a kontroly

    Jednoznačné požiadavky na všetkých dodávateľov projekčnej dokumentácie stavieb podľa stavebného zákona a požiadaviek investora.


  • Podpora životného cyklu stavby

    Plnohodnotné využitie uložených dát pre potreby projekcie, výstavby, správy a údržby stavieb a technologických zariadení.


Pozrite sa na video

Ozvite sa nám

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.