RPC Promens

Firma RPC Promens sa venuje vývoju a výrobe veľkoplošných plastových dielov a zostáv v stredných sériách technológií RIM (reaktívne vstrekovanie) a VF (vákuové tvarovanie) vrátane všetkých nadväzujúcich procesov ako je lakovanie, CNC orez, montáž, ultrazvukové zváranie, lepenie. Vďaka viac ako 25 ročným skúsenostiam v oblasti konštrukcie a vývoja patrí RPC Promens k vyhľadávaným dodávateľom pre radu OEM zákazníkov.

Prínosy riešenia

  • Vývoj a konštrukcia

    Vývoj a konštrukcia zložitých tvarových plastových výrobkov sa nezaobíde bez použitia pokročilých konštrukčných a simulačných nástrojov CATIA.


  • Zlepšenie spolupráce na inovácii výrobkov

    Prístup k 3D dátam a informáciám o výrobku je kľúčovým faktorom pre komunikáciu a spoluprácu jednotlivých rolí v podniku, tieto činnosti sú pokryté prostredníctvom 3DEXPERIENCE platformy.


  • NC programovanie orezov

    Špecifikom výroby sú presné päť osé orezy plastových výrobkov na NC strojoch, ktoré sú programované v CATIA so špecifickou nástavbou FASTTRIM od nemeckej firmy CENIT.


Ozvite sa nám

Jaroslav Ivaška Obchodný riaditeľ

0903 418 981

ivaska@technodat.sk