SIMULIA

SIMULIA | simulácia produktov, prírody a života

 

Rýchla navigácia

SIMULIA prináša realistickú aplikáciu simulácie, ktorá umožňuje používateľom preskúmať reálne správanie produktu, prírody a života. SIMULIA urýchli proces vyhodnocovania spoľahlivosti a bezpečnosti materiálov a výrobkov ešte pred vytvorením fyzických prototypov.

 

SIMULIA vám pomôže virtuálne riešiť:

  • lineárne výpočty
  • nelineárne výpočty metódou konečných prvkov (FEM)
  • termálne analýzy
  • únavové analýzy
  • automatizáciu procesu simulácie a optimalizácie návrhu
  • nelineárnu optimalizáciu hmotnosti a pevnosti dielu

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Sociálne siete