Implementácia riešenia na báze 3DEXPERIENCE platformy pre spoločnosť Dekona s.r.o.

Rozsiahly Dvojročný projekt pokrývajúci implementáciu 3DEXPERIENCE platformy (cca 50 užívateľov) v oblastiach:

 • jednotná správa konštrukčných dát v MultiCAD prostredí
 • tvorba a správa kusovníkov, napojenie na ERP systém
 • vedenie projektov a správa projektových dát
 • správa požiadaviek

Špecifiká projektu

 • štyri rôzne CAD systémy
 • požiadavka na priamu integráciu všetkých CAD do 3DEXPERIENCE platformy
 • väčšina projektov musí používať zákaznícke štandardy
 • požiadavka na vytvorenie interného Dekona štandardu

Etapy projektu

 • etapa 1 - analýza stavu, návrh riešenia a plán realizácie
 • etapa 2 - správa konštrukčných a projektových dát
 • etapa 3 - tvorba a správa kusovníkov
 • etapa 4 - správa požiadaviek
 • etapa 5 - projektové riadenie

Miľníky projektu

 • august 2014 - podpis zmluvy o implementáciu a kick-off projektu
 • august 2014 – zahájenie detailnej analýzy (predimplementačné workshopy)
 • marec 2015 - schválenie návrhu riešenia a začatie implementácie
 • jún 2016 - akceptácia implementácie v rozsahu etáp 1, 2, 3 a 5
 • september 2016 - spustenie prevádzkového prostredia a začatie pilotných projektov s využitím 3DEXPERIENCE platformy
 • Dekona

  Dekona

  Úzke miesta, ich dopady a prínosy riešenia na báze 3DEXPERIENCE platformy v spoločnosti Dekona

  Chcem vedieť viac

Sekciu má na starosť

Marcel Flídr Projektový manažer

+420 571 894 358

marcel.flidr@technodat.cz