PROJEKTY A IMPLEMENTÁCIA

Kvalitná implementácia 3DEXPERIENCE a Engineering Base platformy (PLM, PDM, 3D CAD, CAM a ECAD) je nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie požadovaných prínosov zvoleného riešenia. Pri vedení implementačných projektov využívame ako metodiku Dassault Systemes a AUCOTEC, tak naše vlastné mnohoročné skúsenosti. Vedúci projektu prevádza projektový tým zložený z našich špecialistov a kľúčových pracovníkov zákazníka celým procesom implementácie až k úspešnému zahájeniu rutinného využívania dodaného riešenia zákazníkom.

Medzi typické činnosti realizované v rámci implementačného projektu patrí najmä:

 • Analýza prostredia, procesov a potrieb zákazníka.
 • Vypracovania návrhu riešenia a nastavenia platformy s ohľadom na výsledky analýzy.
 • Odsúhlasenia plánu implementácie, etapizácie a stanovení míľnikov projektu.
 • Školenie kľúčových užívateľov zákazníka.
 • Implementácia platformy v súlade so schváleným návrhom riešenia a plánom implementácie.
 • Overenie pripraveného riešenia kľúčovými užívateľmi zákazníka.
 • Zahájenie prevádzkového využívania dodaného riešenia formou pilotného projektu.
 • Poimplementačná podpora zákazníka pri zahájení plošného využívania dodaného riešenia.

Naše úspěšné projekty

 • Dekona

  Dekona

  Implementácia riešenia na báze 3DEXPERIENCE platformy pre spoločnosť DEKONA s.r.o.

  Viac o projekte
 • Konštrukta Industry

  Konštrukta Industry

  Platforma 3DEXPERIENCE u výrobcu zariadení pre výrobu pneumatík

  Více o projektu
 • Technodat EXPERIENCE

  Technodat EXPERIENCE

  Skúsenosti s implementáciou

  Zistiť viac

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Sociálne siete