CATIA Composer

Kurz je zameraný na tvorbu technickej dokumentácie s využitím 3D CAD dát. CATIA Composer umožňuje znovu využiť existujúce 3D dáta v ďalších oddeleniach firmy a poskytnúť výstup v bežne používaných a dostupných formátoch (PDF, AVI, HTML, EXE, ...)

Predpokladané znalosti: Základná znalosť práce na PC, znalosť OS Windows

Dĺžka kurzu: 1-2 dni

Obsah kurzu:

  • Úvod do prostredia CATIA Composer
  • Možnosti načítania dát z rôznych CAD softvérov (CATIA, SolidWorks, Pro/ENGINEER, ...)
  • Príklady tvorby technickej, výrobnej, či servisnej dokumentácie (napr. montážne postupy, ...)
  • Tvorba animácií
  • Analýza kolízií a hľadanie bezkolíznych trajektórii montáže
  • Jednoduchá kinematika
  • Tvorba výstupného obsahu v bežne dostupných formátoch (PDF, AVI, HTML, EXE, ...)

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Sociálne siete