CATIA/ENOVIA - Digital Mock-Up

DMN – DMU Navigator

V tomto kurze sa naučíte prehliadať, animovať a vyhodnocovať zostavy a súčasti. Kurz je zameraný na možnosti prehliadania a prácu nekonštrukčného charakteru (anotácia) s produktami navrhovanými v CAD systémoch.

Požadovaná znalosť:     Základné znalosti práce na PC, znalosť prostredia Windows
Dĺžka kurzu:                  1 deň

Obsah kurzu:

 • Užívateľské prostredie DMU
 • Štruktúra a formát dát, prístup k nim
 • Kontrolné meracie nástroje
 • Anotačné nástroje, tvorba scén a publikovanie
 • Tvorba animácií
 • DMU Optimizer (možnosti pre zjednodušenie geometrie)

SPA - DMU Space Analysis

Tento kurz je zameraný na možnosti vyšetrovania kolíznych stavov v produktoch navrhovaných v CAD systémoch. Naučíte sa vyhodnocovať kolízne stavy.

Požadovaná znalosť:     DMN
Dĺžka kurzu:                    0,5 dňa

Obsah kurzu:

 • Rezy zostavami a ich využitie
 • Vyšetrovanie kolízií.

FIT – DMU Fitting Simulation

Tento kurz je zameraný na možnosti simulácií a animácií montážnych činností na produktoch navrhovaných v CAD systémoch. Naučíte sa tvoriť animácie a montáže a analyzovať zmontovateľnosť.

Požadovaná znalosť:     DMN, SPA
Dĺžka kurzu:                    0,5 dňa

Obsah kurzu:

 • Užívateľské prostredie DMU
 • Štruktúra a formát dát, prístup k nim
 • Kontrolné meracie nástroje
 • Anotačné nástroje, tvorba scén a publikovaní
 • Tvorba animácií
 • DMU Optimizer (možnosti pre zjednodušenie geometrie)

KIN – DMU Kinematics

Tento kurz je zameraný na možnosti kinematickej analýzy mechanizmov navrhovaných v CAD systémoch. Naučíte sa tvoriť a vyhodnocovať mechanizmy.

Požadovaná znalosť:     DMN, SPA
Dĺžka kurzu:                    2 dni

Obsah kurzu:

 • Základné pojmy a proces výpočtu
 • Tvorba mechanizmov, kinematické dvojice, vstupné funkcie
 • Konvertovanie V4 mechanizmov
 • Analýza a výpočet mechanizmov
 • Analýza výsledkov

Mám záujem o školenie CATIA/ENOVIA DMU


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Sociálne siete