CATIA - Generative Shape Design

GS1 - Drôtové a plošné modelovanie (Generative Shape Design 1)

Požadovaná znalosť:     Základná znalosť CATIA
Dĺžka kurzu:                    2 dni

V tomto kurze sa naučíte ako vytvoriť drôtové konštrukčné elementy a doplniť existujúce 3D súčasti o základnú drôtovú geometriu a základné plošné operácie. 

Obsah kurzu:

 • Úvod do Wireframe & Surface Design
 • Tvorba drôtovej geometrie a plôch
 • Operácie s drôtovou a plošnou geometriou
 • Hybridné modelovanie (kombinácie objemových, plošných a drôtových prvkov)
 • Modifikácia plošných telies
 • Úprava prostredia a správanie sa W&S Designu

GSD - Rozšírené povrchové modelovanie  (Generative Shape Design 2)

Požadovaná znalosť:     Základná znalosť CATIA, GS1
Dĺžka kurzu:                    1 deň

V tomto kurze si doplníte znalosti plošného modelovania o ďalšie funkcie a postupy. S nimi budete schopný tvoriť tvarové, plošné (poprípade aj objemové) objekty.

Obsah kurzu:

 • Stručná ukážka WFS + GSD modelovania
 • Funkcie špecifické pre GSD
 • Tvorba drôtovej a plošnej geometrie
 • Operácie s drôtovou a plošnou geometriou
 • Tvorba pokročilých plošných operácií
 • Panel nástrojov Tools
 • Editácia plošných modelov
 • Getting Started Shape Design (Cvičenie)

Mám záujem o školenie CATIA - Generative Shape Design


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Sociálne siete