CATIA - Modelovanie plechových dielov

Kurz je zameraný na tvorbu ohýbaných plechových súčiastok v module Sheetmetal Design.

Predpokladané znalosti: obsah kurzu: CATIA - Základy

Dĺžka kurzu: 1 deň

Obsah kurzu:

  • Tvorba a modifikácia ohýbanej geometrie
  • Vytvorenie rozvinutých tvarov a ich aplikovanie do výkresovej dokumentácie
  • Tvorba prelisov, lemov, otvorov a pod.

Mám záujem o školenie CATIA - Sheet Metal Design


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Sociálne siete