CATIA - Tooling Design

Podpora celého procesu od návrhu formovacích nástrojov až po výkresy a obrábanie

Požadovaná znalosť:     Základná znalosť CATIA
Dĺžka kurzu:                    3 dni

Obsah kurzu:

Core & Cavity Design

 • Rýchla analýza výliskov
 • Definícia deliacej roviny
 • Príprava tvarovej časti pre konštrukciu a výrobu foriem
 • Tvorba deliacich plôch
 • Použitie funkcionalít lisovania
 • Geometrické vlastnosti

Healing Assistant

 • Základné ovládanie
 • Nastavenie parametrov a vstupných dát
 • Analýza vstupných dát
 • Metódy opravy plôch a kriviek
 • Automatické opravy chybnej geometrie
 • Ručné opravy chybnej geometrie s použitím špeciálnych nástrojov

Features recognition

 • Základný užívateľský interface
 • Popis a prevedenie feature recognition
 • Panel možností
 • Automatické rozpoznávanie feature recognition
 • Ručné rozpoznávanie feature recognition
 • Nástroj analýza
 • Metódy a postupy

Mám záujem o školenie CATIA - Tooling Design


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Sociálne siete