CATIA V5 - Kinematika

CATIA, 28. 01. 2019

Kurz je zameraný na tvorbu kinematickej analýzy mechanizmov.

Predpokladané znalosti: obsah kurzu: CATIA V5 - Základné školenie

Dĺžka kurzu: 1 deň

Obsah kurzu:

  • Tvorba kinematických väzieb
  • Zadefinovanie pohybu mechanizmu
  • Analýza stupňov voľnosti, kolízií
  • Tvorba animácií
  • Riešenie kinematických veličín v závislosti na čase

Mám záujem o školenie CATIA V5 - Kinematika