CATIA V5 - Modelovanie plechových dielov

CATIA, 28. 01. 2019

Kurz je zameraný na tvorbu ohýbaných plechových súčiastok v module Sheetmetal Design.

Predpokladané znalosti: obsah kurzu: CATIA V5 - Základné školenie

Dĺžka kurzu: 1 deň

Obsah kurzu:

  • Tvorba a modifikácia ohýbanej geometrie
  • Vytvorenie rozvinutých tvarov a ich aplikovanie do výkresovej dokumentácie
  • Tvorba prelisov, lemov, otvorov a pod.

Mám záujem o školenie CATIA V5 - Modelovanie plechových dielov