CATIA V5 - Pokročilé povrchové modelovanie

Kurz rozširuje znalosti v oblasti povrchového modelovania o pokročilé príkazy a operácie.

Predpokladané znalosti: obsah kurzu: CATIA V5 - Základy povrchového modelovania

Dĺžka kurzu: 1 deň

Obsah kurzu:

  • Tvorba a modifikácia tvarovo zložitejších plôch a pokročilých operácii
  • Pokročilé analýzy plôch a kriviek
  • Oprava chybných plôch (importovaná geometria)
  • Modifikácia "mŕtvej" geometrie pomocou operácii povrchového modelovania

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Sociálne siete