CATIA V5 - Základy povrchového modelovania

Kurz zahŕňa prácu s tzv. "drôtenou" a plošnou geometriou.

Predpokladané znalosti: obsah kurzu: CATIA V5 - Základné školenie

Dĺžka kurzu: 2 dni

Obsah kurzu:

  • Tvorba a modifikácia 3D kriviek, čiar, rovín, bodov v priestore
  • Tvorba a modifikácia plošných tvarov
  • Vytvorenie objemovej geometrie z plôch a naopak

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Sociálne siete