ENOVIA V6 – Základy

Kurz je zameraný na základnú prácu s PLM systémom Enovia V6 (3DEXPERIENCE).

Predpokladané znalosti: Základná znalosť práce na PC, znalosť OS Windows

Dĺžka kurzu: 1 deň

  • Zoznámenie sa s prostredím Enovia V6.
  • Správa pracovných priestorov, ich vytváranie a administrácia.
  • Práca s dokumentmi, zakladanie a modifikácia.
  • Schvaľovanie dokumentácie a zmenové riadenie.
  • Vyhľadávanie dát a práca s kolekciami.
  • Definícia vzorových procesov.
  • Vytvorenie procesu zo šablóny a spustenie jednoduchého procesu.
  • Práce s úlohami v rámci procesu.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Sociálne siete