GD&T A VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Geometrické kótování a tolerance (GD&T) a obecně 2D/3D výkresová dokumentace jsou v oblasti strojírenství klíčovým informačním zdrojem a zpravidla nedílnou součástí smlouvy, resp. objednávky. Dokonalé pochopení jejích zákonitostí na všech úrovních společnosti přináší řadu benefitů a eliminuje některá obchodní a technická rizika:

  • zkrácení vývojové fáze projektu
  • eliminaci rizika nejednoznačného výkladu
  • odstranění chybovosti ve výrobě
  • zjednodušení montáže produktů
  • snížení rizika chybné kalkulace projektu
  • snížení rizika zákaznických reklamací 

Školení se zaměřuje na praktické ukázky aplikace geometrických tolerancí v závislosti na funkčních požadavcích na výrobek, jeho vyrobitelnost a měřitelnost dle normy ISO 8015 a navazujících norem. Je vedeno formou otevřeného dialogu mezi přednášejícím a posluchači se zaměřením na řešení konkrétních problémů.  

Je určenopro konstuktéry, technology, pracovníky kvality a další pracovníky jako je např. obsluha NC strojů, příp. obchodní a projektové manažery.

   

Obsah školení  

1. den: Úvod do hierarchie norem; Linear & non linear dimensions, angular dimensions; Základny, soustavy základen; Geometrické tolerance (1. část).

2. den: Geometrické tolerance (2. část); Materiálové stavy – požadavek maxima materiálu (MMR), minima materiálu (LMR); Přídavné doplňkové symboly; Příklady užití na výkrese; Proces & metoda plného určení geometrické tolerance.

Nedílnou součástí školení je vysvětlení metodiky Design for Function, Design for Manufacturability a Design for Inspection/measurement. Samotné školení je vedeno formou otevřeného dialogu mezi přednášejícím a posluchači se zaměřením na řešení konkrétních problémů. 

3. den: Dokončení témat ze 2. dne a zdokonalení znalostí řešením konkrétních konstrukčních uzlů na produktech/výkresech společnosti.

Školitel je vedoucí vývojového oddělení konstrukce, kde jsou navrhovány stroje o cca 400 součástkách. Autor a schvalovatel kótovacích stylů výkresové dokumentace pro sériovou výrobu.  

Navazující školení: Analýza a konstrukce rozměrových řetězců

 

CO ŘEKLI NAŠI ZÁKAZNÍCI

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Sociálne siete