3D PLM | OEM prostredie pre automobilový priemysel

 

Efektívne a bezpečné používanie CATIA V5 vyžaduje štandardizované pracovné prostredie. Prostredie je dôležité pre zaistenie kompatibility so všetkými dodávateľmi a poskytovateľmi inžinierskych služieb, zapojených do projektu OEM. V praxi sú OEM prostredia najdôležitejšie v automobilovom priemysle, vyvíjané a udržované sú tiež v leteckom a strojárenskom priemysle. Prostredia sú všeobecne sprístupnené bezplatne cez webové portály OEM dodávateľom a poskytovateľom inžinierských služieb.

Pre dodávateľov, ktorí pracujú pre niekoľko výrobcov zariadení, je správne nastavenie a spúšťanie viac verzií CATIA V5 veľakrát veľmi zložité. Preto ponúkame vlastnú aplikáciu CATIA Starter, ktorá umožňuje výrazne jednoduchšiu správu a spúšťanie jednotlivých prostredí OEM.

Požiadavky na inštaláciu, aktualizáciu alebo konfiguráciu nových verzií prostredia pre automobilový priemysel alebo verzie CATIA V5, žiadajte prostredníctvom technickej podpory. Zákazníci firmy Technodat využívajúci 3D PLM riešenie Dassault Systèmes (produkty 3DEXPERIENCE, CATIA, ENOVIA, DELMIA, Composer a ďalšie), ktorí majú uzatvorenú zmluvu o technickej podpore, majú zdarma nárok na vykonanie inštalácie OEM prostredia zdarma.

AKTUÁLNA VERZIA OEM PROSTREDIA

Aktuálna verzia OEM prostredia

 • CATIA V5-6 R2016 SP3 HF42 (len 64-bit), prostredie GRCLITE 6.2.4.0, aktualizácia dňa 11/2017

  CATIA V5-6 R2016 SP3 HF42 (len 64-bit), prostredie GRCLITE 6.2.4.0, aktualizácia dňa 11/2017

 • CATIA V5-6 R2016 SP3 HF44 (len 64-bit), prostredie RF 17.2, aktualizácia dňa 11/2017

  CATIA V5-6 R2016 SP3 HF44 (len 64-bit), prostredie RF 17.2, aktualizácia dňa 11/2017

 • CATIA V5 R19 SP9 HF83 (len 64-bit), prostredie 5R19SP9Build13, aktualizácia dňa 8/2016

  CATIA V5 R19 SP9 HF83 (len 64-bit), prostredie 5R19SP9Build13, aktualizácia dňa 8/2016

 • CATIA V5-6 R2016 SP3 HF50 (len 64-bit), aktualizácia dňa 12/2017

  CATIA V5-6 R2016 SP3 HF50 (len 64-bit), aktualizácia dňa 12/2017

 • CATIA V5-6 R2016 SP3 HF33 (len 64-bit), aktualizácia dňa 7/2017

  CATIA V5-6 R2016 SP3 HF33 (len 64-bit), aktualizácia dňa 7/2017

 • CATIA V5-6 R2016 SP3 HF42 (len 64-bit), prostredie SupplierPackage 6.1, aktualizácia dňa 2/2018

  CATIA V5-6 R2016 SP3 HF42 (len 64-bit), prostredie SupplierPackage 6.1, aktualizácia dňa 2/2018

 • CATIA V5-6 R2016 SP3 HF42 (len 64-bit), prostredie GRCLITE 6.2.4.0, aktualizácia dňa 11/2017

  CATIA V5-6 R2016 SP3 HF42 (len 64-bit), prostredie GRCLITE 6.2.4.0, aktualizácia dňa 11/2017

 • CATIA V5-6 R2016 SP3 HF42 (len 64-bit), prostredie GRCLITE 6.2.4.0, aktualizácia dňa 11/2017

  CATIA V5-6 R2016 SP3 HF42 (len 64-bit), prostredie GRCLITE 6.2.4.0, aktualizácia dňa 11/2017

 • CATIA V5-6 R2016 SP3 HF42 (len 64-bit), prostredie GRCLITE 6.2.4.0, aktualizácia dňa 11/2017

  CATIA V5-6 R2016 SP3 HF42 (len 64-bit), prostredie GRCLITE 6.2.4.0, aktualizácia dňa 11/2017


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.