3DEXPERIENCE - jedna platforma, nekonečné možnosti!

14. 08. 2023

3DEXPERIENCE - jedna platforma, nekonečné možnosti

3DEXPERIENCE (3DX) je obchodná a inovačná platforma, ktorá poskytuje organizáciám holistickú a  reálnu víziu ich obchodných aktivít a prostredia.

Spája ľudí, myšlienky, dáta a riešenia v jednom kolaboratívnom prostredí, ktorý posilňuje biznis – od začínajúcich firiem po obrovské spoločnosti, ktorým umožňuje inovovať, produkovať a obchodovať celkom novým spôsobom.

Platforma pracuje ako jediná pravdivá verzia, aby upevnila procesy založené na výsledku  a zachytila všetky aktivity na jednom mieste.

Bezpečne spája jednotlivcov, tímy, oddelenia či externých spolupracovníkov, aby mohli vzájomne prenášať myšlienky do inovácie produktov, služieb a svojich skúseností.

 

Okrem tohto jednotné prostredie 3DEXPERIENCE umožňuje:

  • Dostať produkt na trh rýchlejšie
  • Jednotné pracovné prostredie umožňuje kontinuitu spájaním hneď niekoľkých disciplín, takže tímy môžu vyvíjať komplexný celok rýchlejšie.
  • Vytváraním produktov v 3D tímy testujú a hodnotia dizajn a simulujú výrobu virtuálne – toto je každopádne jedna z najväčších výhod – môcť použiť simulačné procesy, optimalizovať nastavenia a identifikovať možné problémy pri výrobe bez výroby fyzického prototypu.  
  • Menšia chybovosť vďaka súbežnej spolupráci
  • Jednotné prostredie je obzvlášť  nápomocné pri komplexných projektoch, kedy môžu viaceré oddelenia paralelne pracovať na rozdielnych častiach toho istého produktu či mechanizmu – týmto sa predchádza chybovosti v neskoršej fáze vývoja, čím udržuje časový plán a aj rozpočet určený na vývoj.
  • Lepšiu projektovú vizualizáciu
  • Jednotné prostredie platformy 3DEXPERIENCE prináša lepšiu viditeľnosť do každého procesu alebo možnosť sledovať zmeny v projekte.
  • Vďaka vizualizácií produktu alebo výrobného procesu môže spoločnosť lepšie reagovať na podnety svojich zákazníkov.

 

Využívajte aj Vy benefity, ktoré Vám platforma 3DEXPERIENCE od spoločnosti Dassault Systemès ponúka! 

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete