3DEXPERIENCE riešenie vo firme DEKONA

3DEXPERIENCE 26. 02. 2018

Firma DEKONA bola založená vo Zvolene v roku 1996 ako rýdzo slovenská firma. Patrí medzi významných dodávateľov komplexných technologických, predovšetkým upínacích zariadení, pre zváranie, opracovanie, montáž, manipuláciu a meranie. Odberateľmi ich zariadení sú renomované svetové firmy z oblasti výroby poľnohospodárskych strojov, stavebných strojov a železničnej techniky.

Spolupráca so spoločnosťou TECHNODAT začala v roku 2004 dodávkou CAD  riešenia CATIA V5. Postupne sa CAD riešenie rozšírilo o nástroje DELMIA pre NC programovanie a CATIA Composer pre tvorbu obchodných ponúk a montážnych návodov.

„V roku 2013 nám firma TECHNODAT vypracovala tzv. BVA analýzu. BVA nám pomohla ukázať úzke miesta v našich procesoch a definovať možnosti pre ich zlepšenie. Zavedenie PLM systému sme pochopili ako nutnosť pre ďalší rozvoj našej firmy. 3DEXPERIENCE riešenie a firmu TECHNODAT sme vybrali z niekoľkých ponúk“ pokračuje Ing. Koloman Lenčo.

PLM riešenie na platforme 3DEXPERIENCE vo firme DEKONA je špeciálne tým, že integruje 4 rôzne CAD systémy. Pre uspokojenie požiadaviek svojich odberateľov je DEKONA nútená pracovať v rôznych CAD systémoch a v nich dodržiavať štandardy svojich zákazníkov. Toto spôsobovalo komplikácie vo výrobe a v nákupe. V súčasnosti každý projekt sa realizuje v tzv. „DEKONA štandarde“ a až pre účely exportu dokumentácie sa generujú výstupy do požadovaného štandardu odberateľa. Celé PLM riešenie je integrované s podnikovým ERP plánovacím systémom SPIN. Toto zjednodušilo komunikáciu vo firme a sprehľadnilo niektoré procesy.

„Spoločnosť TECHNODAT je pre našu firmu DEKONA s.r.o. je partner, ktorý v prvom rade nás posúva ďalej riešeniami nám dáva lepšiu možnosť presadiť sa u našich zákazníkov v celom svete. Ponúka nám riešenia, ktoré nám zlepšujú a zefektívňujú prácu“ uzatvára Ing. Koloman Lenčo.

Skupina firiem TECHNODAT patrí k popredným dodávateľom riešení podporujúcich vývoj nových výrobkov a inžinierskych služieb na Slovensku a v Českej republike.

Holdingová firma TECHNODAT, CAE-systémy, s. r. o. patrí trvalo k najlepšie hodnoteným partnerom firmy Dassault Systémes, ako aj dodávateľa platformy 3DEXPERIENCE a celej rady aplikácii ako sú napríklad CATIA alebo ENOVIA.

Pozrite sa na video o implementácii 3DEXPERIENCE riešenia v DEKONA

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete