Ako ušetriť čas a prostriedky s EXALEAD OnePart?

3DEXPERIENCE EXALEAD 10. 11. 2016

Extrémne účinný nástroj pre rýchle nájdenie a porovnanie podobných súčastí pomáhá stanoviť realné ceny pri zaistení ziskovosti.

Každý obchodník tvoriaci ponuky potrebuje pre správne stanovenie ceny veľké množstvo informácií. Tieto informácie sú často založené na osobných skúsenostiach daného obchodníka. Avšak aj veľmi skúsený obchodník si často nemôže spomenúť na konkrétne dáta a čísla. Tieto informácie potom musia dohľadávať vo firemnej databáze (ERP systém, Excely, súbory na disku alebo servery a iné). Samozrejme, že s veľkosťou databázy znalostí nerastie len presnosť vyhľadávaných informácií, ale i náročnosť na ich samotnom vyhľadaní. A tá náročnosť je najmä časová, kedy tá najdrahšia komodita každého človeka-zamestnanca.

Riešenie Exalead OnePart pomáha obchodníkom najmä strojárskym firmám nájsť na základe mnoho parametrov požadované informácie v priebehu niekoľko sekúnd. Najvýznamnejším parametrom je tvarová podobnosť vyrábaná súčasťou alebo výrobku, ktorý má súčásť vytvoriť. Vyhľadané dáta je možné ihneď analyzovať a vzájomne porovnať. K vybranej súčasti je už potom veľmi ľahké dohľadať potrebné informácie v súvisiacej dokumentácie ako rozpočty, cenové ponuky, kusovníky, skutočné náklady, ale aj vzniknuté problémy, ktoré nám dokážu predpovedať možné riziká.

To všetko vedie k rýchlemu a presnému stanoveniu ceny. Obchodník má teda všetky prostriedky pre rýchle uspokojenie dopytu zákazníka, stanovenie reálnej ceny pri zaistení ziskovosti a tiež možnosť obslúžiť viac zákazníkov.

Z týchto prínosov je jasné, že návratnosť do riešení vyhľadávania pomocou EXALEAD OnePart je vo veľmi krátkom časovom horizonte. 

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete