Ako zvýšiť udržateľkonosť vo výrobných procesoch?

04. 07. 2024

Udržateľnosť zohráva v posledných rokoch neoddeliteľnú úlohu vo výrobe a nemožno poprieť, že v budúcnosti sa stane ešte dôležitejšou. Keďže zákazníci a koncoví užívatelia sa viac ako kedykoľvek predtým spoliehajú na to, že ich produkty budú vyrobené udržateľne, mali by mať tí, ktorí pôsobia v tomto odvetví, naplánované, ako sa nie len stať udržateľnejšími vo svojich prevádzkach, ale aj ako to oznámiť potenciálnym kupujúcim.

Čo však môže vaša výrobná spoločnosť urobiť, aby zabezpečila, že bude fungovať čo najviac ekologicky a zároveň si zachová vysokú úroveň služieb a kvality výrobkov? V spoločnosti Dassault Systèmes, tím DELMIA, skúma osvedčené metódy, ako sa stať najlepším medzi spoločnosťami, ktoré vyrábajú udržateľne.

Investujte do inovatívnych technológií pre udržateľnosť

Pokiaľ myslíte vážne zlepšovanie celkovej udržateľnosti vašich výrobných operácií, investovanie do inovatívnych technológií, ktoré podporujú udržateľné postupy, je skvelým miestom, kde začať. Strojové učenie a generatívna umelá inteligencia majú potenciál spôsobiť revolúciu v udržateľnosti dizajnu produktov a riadení dodávateľského reťazca, pretože môžu znížiť chyby a plytvanie produktami.

Generatívna umelá inteligencia a rozšírená realita môžu mať skutočný zmysel, keď spoločnosti chcú prevziať väčšiu kontrolu nad udržateľnosťou pracovných a výrobných postupov. Napríklad rozšírená realita (AR) vám umožňuje virtuálne zažiť problémy v reálnom svete a zlepšiť výrobu, montáž, kvalitu a kontrolu. Využitím rozšírenej reality môžete výrazne znížiť odpad z testovania kvality produktov v reálnom svete a implementovať poznatky, ktoré by sa inak museli zistiť na reálnych produktoch.

Ďalšou kľúčovou výhodou, ktorú môžu generatívna umelá inteligencia a rozšírená realita priniesť, je detekcia anomálie na stroji hneď, ako k nej dôjde, čo vedie k menším prestojom pri opravách a menšej výrobe chybných produktov.

Využite technológie na dosiahnutie udržateľných výsledkov

V minulých rokoch bolo využívanie technológií na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy o zvyšovaní ziskovej marže, a hoci to tak stále je, pri zavádzaní nových technológií je prioritou udržateľnosť. Napríklad skúsenosti s virtuálnymi dvojčatami a používanie simulačných nástrojov sú kľúčovými stratégiami na zvýšenie udržateľnosti v dizajne výrobkov a výrobných procesoch, čo umožňuje efektívnejšie využívanie zdrojov a nižší vplyv na životné prostredie.

Môžeme vidieť, že čoraz viac výrobcov stanovuje environmentálne kľúčové ukazovatele výkonnosti, ako napríklad znižovanie emisií CO2, čo je pre toto odvetvie veľký krok správnym smerom. Prijatie technológií, ako sú napríklad virtuálne dvojčatá, ako súčasť dodávateľského reťazca, rastie v popularite, pretože výrobcovia môžu modelovať celú sieť, od suroviny až po produkt, ktorý v regáli čaká na zákazníka. Toto univerzálne riešenie je skvelé, pretože zisťujeme, že čoraz viac výrobcov zohľadňuje veci, ako je logistické plánovanie a meranie emisií CO2 ako súčasť rozhodovacieho procesu, a technológia virtuálneho dvojčaťa s tým môže pomôcť.

Prijmite obehové hospodárstvo pre svoju výrobu

Princíp prijatia obehového hospodárstva sa v posledných rokoch medzi výrobcami na celom svete rýchlo rozrástol a má na to dobrý dôvod. Podniky, ktoré medzi prvými prijali obehové hospodárstvo, dokázali preukázať prechod na udržateľnejšie modely výroby a spotreby prostredníctvom recyklácie, opätovného použitia a opravy materiálov s cieľom znížiť spotrebu surovín a znížiť plytvanie.

Výrobcovia, ktorí prijali obehové hospodárstvo, zaznamenali množstvo výhod, ako napríklad:

  • Výrazne znížený odpad
  • Úspora nákladov
  • Zvýšená lojalita zákazníkov

Ak chcete začať s obehovým hospodárstvom pre svoje výrobné podnikanie, odporúča sa nájsť si čas na zmapovanie všetkých kľúčových kontaktných bodov rôznych procesov.

V oblastiach výroby, kde sa produkuje veľa odpadu, je vhodné zistiť či neexistujú nejaké spôsoby ako recyklovať alebo opätovne použiť niektorý z týchto odpadových materiálov kdekoľvek inde vo výrobnej linke. Aj keď sa to zdá len ako malá zmena, je to krok správnym smerom a umožní vášmu podniku doladiť ďalšie oblasti výrobného procesu a nájsť viac spôsobov, ako znížiť množstvo odpadu a recyklovať takéto položky tam, kde je to vhodné.

Spolupráca naprieč oddeniami

Nevyhnutnosť spolupráce medzi oddeleniami  a možnosť zdieľania dát je základnou zložkou na dosiahnutie významného pokroku v udržateľnosti výrobných postupov.

Aj keď to môže znieť jednoducho, je to efektívny spôsob, ako zabezpečiť, aby všetky oblasti vášho podnikania spolupracovali na rovnakom spoločnom cieli, či už ide o optimalizáciu produktivity, zvýšenie výstupu alebo nájdenie spôsobov, ako znížiť uhlíkovú stopu podniku.

Pre hlbší náhľad do rôznych oblastí vášho podnikania môžete využiť vzájomné prelínanie niekoľkých oddelení, kde by mierne úpravy v spôsoboch práce mohli viesť k pozitívnemu výsledku z hľadiska udržateľnosti. Napríklad jedno oddelenie môže mať veľa odpadových produktov, ktoré v súčasnosti neslúžia inému účelu. Možno však zistíte, že iná oblasť vášho podnikania by mohla tieto odpadové produkty využiť. Nielenže je to skvelý spôsob, ako znížiť množstvo odpadu a zvýšiť udržateľnosť vašej spoločnosti, ale je to aj skvelý príklad obehového hospodárstva, ktoré je dnes dôležité pre všetky podniky.

Samozrejme, niektoré postupy pre udržateľnosť sa implementujú ľahšie ako iné, dôležité je však zvážiť, že akékoľvek kroky, ktoré môže vaša firma podniknúť na minimalizáciu svojej celkovej uhlíkovej stopy, sú pozitívne. Existuje jasná korelácia medzi umelou inteligenciou, rozšírenou realitou, technológiou virtuálnych dvojčiat a výrazne zlepšenými dátami čo sa týka udržateľnosti, vďaka tomu je možné predchádzať chybovosti.

Všetky tieto benefity poskytuje výrobným spoločnostiam riešenie DELMIA, ktoré je obsiahnute na platforme 3DEXPERIENCE od spoločnosti Dassault Systèmes.

Zaujala vás táto téma? Radi by ste aplikovali podobné efektívne riešenia aj vo vašom výrobnom podniku? Neváhajte nás kontaktovať.

Kliknúť pre zobrazenie pôvodného článku

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete