Budúcnosť inžinieringu vo výrobe turbín

elektro Engineering Base 27. 12. 2016

Pohľad spoločnosti De Pretto Industrie na jej optimalizáciu procesov s platformou Engineering Base

Spoločnost De Pretto Industrie S.r.l. s hlavným sídlom v severnom Taliansku má už viac než 125-ročnú históriu v oblasti výroby turboagregátov. Jej najvýznamnejší zákazníci v Taliansku a zahraničí sú rafinérie, veľké ocelárne, chemické továrne a energetické spoločnosti. Pre týchto zákazníkov De Pretto dodáva parné turbíny a turbokompresory.

Spolu s rastom spoločnosti sa zvyšoval i počet rôznych SW nástrojov pre spracovanie procesnej a detailnej elektro dokumentácie. Tieto vzájomné nekompatibilné a nehomogénne nástroje spôsobovali nesúrodé údaje v rôznych dokumentoch. To malo za následok chyby, časovo náročné úpravy a oneskorenie pri inštalácii a sprevádzkovania dodaných výrobkov.

Úspora 20% pracovného času

Pri výbere bola po dôkladnej analýze zvolená odborníkmi platforma Engineering Base (EB) od spoločnosti AUCOTEC AG. „Tento plno databázový systém najlepšie splňoval naše požiadavky na vysokú flexibilitu, užívateľskú prívetivosť a rýchlu integráciu do nášho workflow. Naviac sa nám zaplatí už po veľmi krátkej dobe, pretože sa dá rýchlo naučiť a zaviesť do praxe." vysvetľuje Massimo Buzzacaro, manažér oddelenia merania a regulácie v De Pretto.

To potvrdzuje i špecialista pre oblasť meracej techniky, Alberto Bellotto, ktorý sa podieľal na prispôsobení a nasadenia platformy EB v De Pretto: "Profitujeme z nasadenia EB už od prvého projektu. Počnúc 20% úsporou inžinierského času cez úplnú kompatibilitu dát medzi rôznymi dokumentami až po výrazné zlepšenie kvality dokumentácie!".

Bellotto považuje za rozhodujúcu výhodu EB jeho možnosť naozaj skutočnej spolupráce osôb z rôznych technických oborov. "Spoločná objektová databáza umožňuje konzistentné zdieľanie dát a prácu s nimi nezávisle od profesii užívateľa a spôsobu vloženia dát. Takto môžeme do našej databázy začleniť i dáta od externých dodávateľov."

Posielanie pozície na trhu

Jedným z bodov, ktorý prispel k rýchlemu splneniu cieľu tohoto projektu v De Pretto bola osobná podpora dodávateľa u zákazníka. Bellotto a jeho záver: "Vďaka flexibilite EB a podpore dodávateľa môžeme ľahko čeliť budúcim výzvam!" A manažér Buzzaccaro dodáva: "Vďaka platforme EB budeme priebežne posilňovať našu pozíciu na trhu."

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete