Budúcnosť konštrukcie prostredníctvom CAD/PLM na Cloude

CATIA 3DEXPERIENCE 19. 09. 2017

Platforma umožňuje aj iné neočakávané možnosti. Jednou z nich je riadenie životného cyklu výrobku bez nutnosti Check-in a Check-out. Skúsení konštruktéri vedia, že sa jedná o prenos dát medzi počítačom a PLM systémom. Podmienkou je, že sa dáta z PLM systému najskôr nakopírujú do lokálnej zložky počítača, tam sa upravia pomocou CAD systému a následne sa dáta zase prenesú späť do PLM systému. V rámci Platformy sa 3D geometrie zobrazujú online a pre úpravu 3D geometrie prostredníctvom CAD aplikácie sa dáta len otvárajú a propagujú sa zmeny. Nespornou výhodou je, že odpadá nutnosť otvárať do CAD aplikácie celej štruktúry zostav! Jednoducho sa otvoria potrebné 3D geometrie len s najbližším okolím bez ohľadu na štruktúry zostáv a podzostáv. Výsledok zmien sa len zpropagujete spät do Platformy.

Nová úroveň vytvárania hodnoty (s využitím Cloudu)

Zamyslíme sa, ako by tvorba 3D digitálneho dvojčaťa, so začlenením zložitého organizmu ľudských rolí v prostredí moderného IT konštrukčného systému, mohla fungovat v praxi. Najskôr si predstavíme, že sa jedná o zložité podnikové systémy určené pre veľké korporácie, ktoré si to môžu dovoliť.  A skutočne tomu tak v minulosti bolo, kým neprišla technológia na Cloude. Cloudové riešenie vytvára mimoriadnu príležitosť pre kohokoľvek s inovatívnym myslením a silnou vôľou priniesť na trh nový výrobok alebo jeho významnú inováciu.

Posuňme teda tvorbu 3D digitálneho dvojčaťa na jednotnej Platforme na ešte vyššiu úroveň, na Cloud. Inak povedané, zbavme sa záťaže premýslením nad hardware, software, aplikáciami a ich kombináciami či vzájomnou kompatibilitou. Toto všetko prenechajme dôveryhodnému dodávateľovi. Ten zaistí, že systém bude trvalo funkčný, aktualizovaný a všetky dáta budú zabezpečené pred zneužitím. To je samozrejme len zlomok výhod systému na Cloude.

Koncentrujme sa na dôležité veci. A tým je predsa 3D digitálne dvojča budúceho výrobku. Uvedomme si, že Cloud je dostupný kdekoľvek na svete, v ktorejkoľvek internetovej zásuvke v ktorúkoľvek dobu. Cloud je prítomný všade okolo nás. Aby sme vytvorili najlepší výrobok, musíme na tvorbe 3D digitálneho výrobku spolupracovať s najlepšími odborníkmi alebo dodávateľmi. Nezáleží na tom, v akej zemi žijú alebo v akej kancelárii práve pracujú. Dôležité je, aby mali k dispozícii potrebné nástroje pre ich prácu a táto práca bola vykonávaná priamo na vlastnom 3D výrobku. Konštrukčný systém na Platforme a na Cloude rastie spolu s potrebami a rozvojom podniku, a naviac  vie využiť aj odborníkov z ktoréhokoľvek miesta na Zemi.

Trvalo udržateľný systém pre tvorbu 3D digitálneho dvojčaťa = Platforma na Cloude = trvalo udržateľný funkčný organizmus podniku vytvárajúci novú mimoriadnu hodnotu, nový jedinečný výrobok.

Výzvy dneška

Toto sú nové výzvy pre pokrokových ľudí, začínajúce malé a stredné podniky, ale i veľké korporácie. Ľudia s vášňou pre prácu, nezaťažený minulosťou a hlavne koncentrujúce sa na dôležité veci, budú schopní prinášať na trh nové, inovatívne a konkurencieschopné nápady či výrobky. Je to príležitosť pre veľké korporácie, ako nielen šetriť náklady na IT, ale predovšetkým ako koncentrovať najlepší ľudia a dodávatelia pre tvorbu nových, krásnych a komplexnejších výrobkov, EXPERIENCE pre ďalšie generácie.

Technológie sú k tomu už pripravený. Využíva ich napríklad BRM AERO, ktorá vyvíja lietadla Bristell pomocou CATIA v cloudovej verzii. Spoločnosť kladie dôraz na inovácie a svojím klientom ponúka zostavenie a realizáciu všetkých typov modifikácií presne podľa ich priania. 

POZRITE SA NA VIDEO

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete