CATIA Composer a jeho využitie u zákazníka

CATIA 19. 10. 2017

Jedným zo základných prvkov pri vývoji nového produktu je 3D model. V rámci životného cyklu výrobku však v určitej fáze často jeho využitie končí. V súvislosti so šírením informácii o produkte a jeho úspešným uvedením na trh je takisto potreba vytvárať technickú, výrobnú, či užívateľskú dokumentáciu, a pod. Oddelenia technológie, výroby, montáže, či obchodné, marketingové a servisné oddelenia nemajú prístup ku CAD softvéru, preto vytváranie tejto dokumentácie býva často zbytočne zdĺhavé a zložité. Kvôli nedostatočnému prepojeniu s oddelením vývoja môže byť tiež problémom neaktuálnosť a chybovosť spomínanej dokumentácie.

Riešenie tohoto problému ponúka softvér CATIA Composer. Tento program slúži na tvorbu technických ilustrácií, montážnych návodov, animácií, materiálov pre servis a školenia, katalógov, marketingových brožúr a pod. Taktiež môže byť využívaný ako analytický nástoj pre kontrolu kolízii a zmontovateľnosti výrobku. CATIA Composer umožňuje znovu využiť existujúce 3D dáta v ďalších oddeleniach spoločnosti a poskytnúť výstup v bežne používaných a dostupných formátoch (PDF, AVI, HTML, EXE, ...)

Produkt CATIA Composer využívajú aj zákazníci našej firmy TECHNODAT.

 

TECHNODAT spolupracuje s rôznymi firmami na projektoch riešených v programe CATIA Composer. Jedná sa o vytváranie animácií montážnych postupov a kontroly zmontovateľnosti výrobkov ako sú palubné dosky, dverné panely, stredové konzoly a pod.

Animácia má za úlohu zobraziť postupnosť krokov a ukázať spôsoby, akými sa jednotlivé diely spájajú - klipovanie, zváranie, skrutkovanie a pod. Composer dokáže dynamicky, počas montážnych pohybov detekovať, či nejaký diel nie je v kolízii s iným dielom a následne v danom časovom kroku ukáže presné miesta presahu geometrie.

V prípade Kolízie, CATIA Composer diely farebne zvyznačí. 

Na vyznačených dieloch potom lokalizuje miesto prieniku geometrie.

Ak počas tvorby postupu dôjde ku kolízii dielov, hľadá sa iná trajektória montážneho pohybu, prípadne iná postupnosť krokov. Composer vie sám vypočítať takú montážnu trajektóriu, pri ktorej nedôjde ku kolízii, ak taká existuje. Pokiaľ nedokážeme upraviť montážny postup, je potreba navrhnúť zmeny na geometrii dielov.

Animácie sa tiež ďalej využívajú na meetingoch, pre komunikáciu so zákazníkom. Môžu byť tiež použité priamo pre technických pracovníkov na oddelení montáže. Takto spracovaný montážny postup je omnoho názornejší ako statické obrázky. Nevyžaduje veľké množstvo textu, takže v prípade zahraničnej spolupráce odpadá nutnosť jazykových prekladov.

 

 

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete