Catia makrá spoločnosti Technodat

CATIA makra 12. 11. 2018

V každodennej konštrukčnej práci sme svedkami často sa opakujúcej činnosti a práce, ktorá zaberá veľa času, zvyšuje náklady a stáva sa zdrojom chýb. Práve pre tieto firmy spoločnosť Technodat navrhuje a tvorí makrá. Ich prínosom sú úspora času, zvyšovanie produktivity, znižovanie chybovosti a nie menej dôležité znižovanie nákladov.

Makro je jednoúčelová aplikácia, ktorá rozširuje alebo dopĺňa stávajúcu funkcionalitu systému Catia V5. Primárne ich tvoríme na platforme .NET a sú určené pre prácu s dátami, grafickými vlastnosťami, s 2D a 3D, pre meranie a analýzy a v neposlednom rade pre obrábanie.

Bližšie si predstavíme makrá určené pre výkresovú dokumentáciu.

BOM Editor:

Makro rozširuje stávajúcu funkcionalitu Catie V5 pri intuitívnej tvorbe kusovníkov vo výkrese. Definuje formátovanie tabuľky, nastavenie jej umiestnenia vo výkrese, parametre prenášané z 3D. Umožňuje konštruktérovi manuálnu úpravu a doplnenie, možnosť vylúčenia položiek typu Skeleton. Parametre umožňuje prenášať aj opačným smerom, z 2D do 3D. Veľkým benefitom je podpora tvorby a správy balónov vo výkrese. Hotový kusovník je možné vyexportovať do MS Excel.

TitleBlockEditor:

Rovnako ako predchádzajúce makro aj TitleBlockEditor rieši správu tabuliek - presnejšie rohovej pečiatky výkresu. Zaisťuje rýchle vyplnenie údajov v rohovej pečiatke z parametrov v 3D, bez potreby manuálneho zásahu do pečiatky. Podporuje viac druhov a typov rohových pečiatok a umožňuje ich vzájomnú zámenu. Samozrejmosťou je automatické vyplnenie údajov o formáte, mierke, počte listov, dátume. Konštruktér jedným kliknutím zmení formát výkresu a makro zaistí posunutie pohľadov výkrese.

Advanced Holes Table:

Aj tretie makro je zamerané na výkresovú dokumentáciu. Rieši potrebu intuitívnejšieho tvorenia tabuľky dier vo výkrese, rozširuje základnú funkcionalitu v Catii V5. Umožňuje detailnejšie nastavenia parametrov a formátovania pre tvorbu tabuľky, samozrejmosťou je update tabuľky pri zmene v 3D. Detekcia sústredných dier, tolerancií a podpora zaokrúhlenia hodnoty sú tiež súčasťou. V prípade zrušenia tabuľky dier umožňuje na jedno kliknutie zmazanie samotnej tabuľky a indexov v pohľadoch.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete