CATIA V5 – FPE (Fabricated Product Creation)

CATIA 15. 06. 2017

Konfigurácia CATIA V5 je určená pre užívateľov, ktorí pracujú s plechovými dielcami a zváranými konštrukciami.

Obsahuje modul Sheetmetal Design pre prácu s plechmi a modul Weld Design pre zváranie. V rámci modelárov pre plechové dielce je možné vytvárať plechy s konštantnou hrúbkou. Ďalej obsahuje nástroje pre tvorbu lemov, otvorených i uzavretých prelisov, otvorov alebo pre úplné či postupné rozvinutie dielov.

Dovoľuje pracovať na diele, ako v zloženom, tak i v rozvinutom stave dielu. Vďaka tomu môže tvoriť i zložitejšie plechové diely efektívne vrátane výstupu pre prípadnú prípravu polotovaru (napr. 2D výkres pre výpalok).

V module Weld Design (pre zvárané konštrukcie) je možné vytvárať spoje medzi diely v rámci zostavy. K dispozicii je veľké množstvo druhov spojov (jednostranných i obojstranných) a konečná podoba zvaru je daná parametrami, ktoré sú užívateľsky modifikovateľné.

Rovnako môže využiť módu, kedy pri vytváraní zvaru dochádza k automatickej úprave dielov v oblasti zvaru. Vytvorené zvary sa potom prenášajú do výkresu i s označením zvaru. Zjednoduší a zrýchli sa tak práca užívateľov pracujúcich so zváranými konštrukciami.

Balíček FPE (Fabricated Product Creation) obsahuje nasledujúce moduly:

•            SMD - Sheetmetal Design 2 – uľahčuje návrh plechových dielov; umožňuje súbežné modelovanie v zloženom alebo rozvinutom stave dielu, prípadne časti dielu; obsahuje špeciálne nástroje pre lisované, válcované a ohýbané diely.

•            WD1- Weld Design 1 – nástroje pre prácu so zvažovanými konštrukciami; úprava dosedacích plôch zváraných súčastí odpovedajúcich technologickým zvyklostiam, vizualizácie zvarov na zostave.

 

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete