CATIA V5 – FTX (3D Master)

CATIA 17. 07. 2017

Ide o balíček s rozširujúcou funkcionalitou pre tvorbu a editáciu tolerancie a anotacií priamo v prostredí 3D modelu. Je základom tzv. bezvýkresovej výroby.

Obsahuje dva moduly - 2D Layout for 3D Design a 3D Functional Tolerancing and Annotations.

2D Layout for 3D Design umožňuje konštrukciu 3D modelov z 2D koncepčnej geometrie. A naopak je s tým spojená i jednoduchá tvorba 2D výkresov z 3D modelov. Úzko tak prepája oblasť 2D a 3D pre jednoduchšiu a rýchlejšiu tvorbu modelov.

3D Functional Tolerancing and Annotations obsahuje nástroje pre používanie anotácií a tolerancií v 3D prostredí priamo na modeli. Tieto anotácie a tolerancie sú plne asociatívne s 3D geometriou a je možné ich vytvárať v rôznych pohľadoch či rezoch. Tolerančné anotácie sú plne v súlade s medzinárodnými štandardmi. Pri zobrazovaní anotácií v 3D prostredí je možné využiť filtrovanie, napr. podľa pohľadu, typu anotácií, atď.

S využitím anotácIí a tolerancIí v 3D sa značne zrýchľuje návrh produktu a odpadá nutnosť tvorby 2D výkresov.

Balíček FTX (3D Master) obsahuje nasledujúce moduly:

  • LO1 - 2D Layout for 3D Design 1 – konštrukcia 3D modelov z 2D koncepčnej geometrie. Jednoduchá tvorba 2D výkresov z 3D modelov
  • FTA - 3D Functional Tolerancing and Annotations 2 – modul pre tvorbu a správu tolerancií a anotácií v 3D prostredí. Tvorba a zdieľanie tolerancií a anotácií, súčasťou je plná asociatíva s ich 3D geometriami. Syntaktická a sémantická kontrola tolerančných anotácií v súlade s mezinárodnými štandardmi. Zobrazenie a filtrovanie anotácií v 3D prostredí a možností vkladania do šablón.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete