CATIA V5 – GAE (Generative Structural Analysis)

CATIA 3DEXPERIENCE 27. 09. 2017

Táto konfigurácia ponúka analytické nástroje pre simulácie mechanického správania produktu. Preto, že je tieto nástroje možné použiť už vo fázi vývoja, je možné včas odhaliť chyby návrhu vzhľadom k mechanickým podmienkam.

Balíček obsahuje modul pre analýzu dielov a modulov pre analýzu zostáv. Je možné využívať analýzy statického aj dynamického zaťaženia. Môže tak vykonávať rýchle a presné analýzy namáhania, posunutia a vibračných charakteristík.

Analýzy sa vykonávajú v CAD prostredí, aby boli plne asociatívne s 3D geometriou.  K dispozícii je tiež široká škála pripojenia a efektov namáhania (napr. simulácie uťahovania šróbov ai.). Rovnako je možné použiť užívateľom definované pripojenie (vrátane vlastností).

Analýzy môžu byť vykonané na objemových dieloch, povrchových častiach alebo drátovej geometrii. To všetko umožňuje konštruktérom presnejšie dimenzovať časti svojich návrhov.

Balíček s rozširujúcou funkcionalitou pre FEM analýzu prvkov a zostav obsahuje nasledujúce moduly:

  • GPS - Generative Part Analysis – uľahčí konštruktérovi pochopiť správanie výrobku a presne spočítať posunutie a napätie v súčasti s rôznymi záťažnými podmienkami. Je možné určiť aj vibračnú charakteristiku na základe výpočtu vlastných frekvencií a s nimi súvisiacích deformacií. Výpočet môže vykonávať na objemových telesách, plošných súčastiach a drátových geometrií.
  • GAS - Generative Assembly Structural Analysis – ďalej rozširuje možnosti produktu GPS a umožňuje konštruktérovi analyzovať celé zostavy, rovnako ako samostatné súčasti. Analýza zostavy, kde je názorne zobrazené spojenie jednotlivých súčastí a ich vzájomná interakcia, umožňuje vykonať omnoho presnejšiu simuláciu viac sa blížiacej skutočnosti.

 

    

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete