CATIA V5 – HCX (Mechanical Shape Optimization)

CATIA 01. 09. 2017

Ide o balíček obsahujúcí nástroje pre tzv. morphing alebo riadenú deformáciu plôch.

CATIA V5 - HCX obsahuje nástroje pre lokálny i globálny morphing zložitých tvarov. K deformácií plôch sú na výber dve možnosti. Pre manuálnu deformáciu si užívateľ volí cieľovú geometriu (ktorú si vytvorí) a jednotlivé parametry (hraničné krivky, posun či prehnutie plochy, …), podľa ktorých sa deformácia vykonáva. Druhou možnosťou je vykonávať morphing tvaru porovnaním nominálneho a reálneho tvaru.

Vstupom je nominálna plocha a spolu s ňou namerané dáta reálného produktu po skúškach (napr. zo skeneru či softwaru pre 3D meranie aj.). Pomocou analýzy zistíme rozdiely medzi nominálom a reálnym tvarom. Následne s využitím analýzy prevedieme automatickú deformáciu tvaru, ktorú môžeme riadiť pomocou parametrov. Výsledná plocha je tak deformaciou nominálneho tvaru podľa nameraných hodnôt. Zmenší sa tak počet iteracií pri výrobe, bez toho by sa zmenila kvalita výrobku, čo urýchľuje vývojový proces produktu.

Balíček obsahuje rovnako plne rozšírený plošný modelár (vrátane príkazov pre rozvin plôch).

Balíček CATIA – Mechanical Shape Optimization obsahuje nasledujúce moduly:

  • GSD - Generative Shape Design 2 – pokročilý povrchový modelár. Rozširuje funkcionalitu GS1 o ďaľšie možnosti, napr.: ťaženie profilov po krivkách s možnosťou zadania premenlivosti ich parametrov pozdĺž riadiacej krivky; nástroje pre analýzu povrchov a kriviek v reálnom čase s grafickou spätnou väzbou, pre analytické i vizuálne hodnotenie.
  • DL1 -  Developed Shapes 1 – rozšírenie funkcionality GSD o rozvin 3D plôch do roviny. Umožňuje vďaka definícií rozvinutia transformovať ľubovoľnú drátovú geometriu medzi skutočným a rozvinutým stavom v oboch smeroch.
  • GSO – Generative Shape Optimiser – rozšírenie GSD o možnosť lokálnych deformácií tvarov a povrchov podľa zadaných obmedzení. Nástroje pre ťaženie plechov – odpruženia.
  • RSO – Realistic Shape Optimiser – umožňuje pretvorenie nominálneho tvaru do posunutého tvaru, ktorý vznikol buď FEM analýzou alebo 3D meraním.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete