CATIA V5 – MTE (Mold Tooling Creation)

CATIA 30. 05. 2017

Balíček určený predovšetkým pre konštruktérov foriem. Komplexné modely zaručujú všetkú funkcionalitu pre zjednodušenie a zautomatizovanie návrhu foriem.

Mimo rozšíreného prostredia zostáv obsahuje rovnako rozšírený objemový i povrchový modelár a modul pre tzv. liečenie plôch. Nadstavbou pre prácu s formami je modul pre tvorbu deliacej roviny, vďaka čomu je možné ľahko extrahovať a rozdeliť plochy dielov pre jadro i dutinu. Následne je možné tvoriť celú formu v module pre konštrukciu foriem, ktorá umožňuje rýchlu skladbu zostavy pomocou prednastaveľných dielov. Pozícia dielov vychádza z pripravenej referenčnej geometrie.

Vďaka asociatívnej konštrukcie je možné diely (aj ich pozície) ľahko modifikovať a rovnako je možné využívať normalizované diely. Jednotlivé diely formy sa tak automaticky upravujú (napr. pri vložení vodiacého puzdra sa automaticky vytvoria diery do dosiek, v ktorých je puzdro uložené).

Balíček obsahuje taktiež modul pre rozpoznávanie tzv. mŕtvej geometrie. V prípade práce s dátami bez histórie (napr. z formátu STEP) je možné rozpoznať jednotlivé prvky na diely (napr. dieru, zaoblenie, …) a spätne tak obnoviť históriu dielu.

Balíček s rozširujúcou funkcionalitou pre konštrukciu vstrekovacích foriem obsahuje moduly:

  • PDG - Part Design 2 – pokročilé modelovanie objemov; zjednodušuje návrh komplexných dielov objemového modelovania v intuitívnom prostredí.
  • ASD - Assembly Design 2 – pokročilá tvorba zostáv; umožňuje i tvorbu dynamických rezných rovín, rýchlu navigáciu v hierarchii zostavy, kontrolu kolízií, poznámkovanie 3D, realistický rendering.
  • GS1 - Generative Shape Design 1 – rozširujúci povrchový modelár; tvorba 3D prvkov z plôch, ťaženie profilu pozdĺž krivky, n-stranné rozširovanie plôch, orezy pomocou kriviek, telies, apod.; pokročilé funkcie ako zaoblovanie a prechodové plochy.
  • CCV - Core and Cavity Design 2 – špeciálne zostavenú sadu nástrojov pre prácu v tvarovej dutine vstrekovacej formy. Umožňuje odvodiť od objemového alebo povrchového modelu súčásťou tvarovej dutine vrátane tvárových kluzných jadier a vytvoriť deliacu plochu s rešpektovaním princípov vyrobiteľnosti súčastí.
  • MTD - Mold Tooling Design 2 – nástroje pre celkové konštrukčné riešenie zostavy formy. Pracuje sa zabudovanými katalógmi stavebnicových komponentov foriem od mnoho významných výrobcov. Rozširuje možnosť použitia štandardných komponentov o neštandardných typorozmerov a tvárovej úpravy. Produktívne riešenie problematiky vstrekov, chladenie a vyrážanie dielov.
  • HA1 - Healing Assistant 1 – nástroje pre opravu geometrických chýb, ktoré môžu vzniknúť pri prenášaní dát medzi rôznymi CAD systémami v štandardných formátoch IGES, STEP, apod. Pokročilá funkcionalita pre porovnávanie geometrie súčastí.
  • FR1 - Part Design Feature Recognition 1 – rozpoznanie a znovuvytvorenie parametrických tvarových prvkov (features) na neparametrickej geometrii, ktorá bola napr. importovaná prostredníctvom štandardných rozhraní.
  • TG1 - Tooling Design 1 – sada nástrojov pre návrh akýchkoľvek formovacích nástrojov. Obsahuje katalógy stavebnicových komponentov a tiež špeciálné algoritmy, ktoré zaručujú previazanosť všetkých komponentov a ich typologických operacií v nástroji. Podporuje súbežný návrh nástroja a optimalizácie veľkosti orezových plôch. Automaticky vytvára technologické informácie prvkov vŕtania.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete