Chytrý inžiniering pre chytré siete

elektro Engineering Base 20. 09. 2016

Spoločnosť SAG používa Engineering Base ako centrálny projekčný systém.

SAG Group je lídrom v oblasti budovania a údržby energetickej infraštruktúry priemyselných podnikov. SAG poskytuje služby a systémy pre výrobu, prenos a distribúciu elektrickej energie, plynu a vody. Približne 8500 zamestnancov generuje obrat vo výške približne 1,2 miliardy eur. SAG má asi 120 pobočiek po celom Nemecku a ďalej dcérske spoločnosti vo Francúzsku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike a na Slovensku.

Inteligentná sieť iNES

90 % elektrickej energie vyrobenej v Nemecku z obnoviteľných zdrojov je prenesená priamo do distribučných sietí. Tie však nie sú navrhnuté pre výkyvy napájania a heterogénnu spotrebu energie spôsobenú nárastom počtu spotrebiteľov.

Ako alternatívu k nákladnému rozširovaniu distribučnej siete vyvinula firma SAG v spolupráci s renomovanými partnermi systémovu platformu iNES pre riadenie tejto siete. Týmto spôsobom môže optimálne využiť stávajúcu kapacitu distribučnej siete a mať pod kontrolou alebo zamedziť vzniku rizík behom extrémnych výkyvov.

Spoločnosť Smart Grid Services, pobočka SAG Oberhausen (Nemecko), bola založená za účelom vývoja platformy iNES a súvisiacich zákazníckych projektov. Pre svoje projekčné a inžinieringové aktivity využíva databázovú platformu Engineering Base (EB).

„Rýchle a intuitívne"

SAG do platformy Engineering Base (verzia EB Power EVU), ktorá je nástupcom klasického nástroja RUPLAN, vkladá desiatky rokov svojich skúseností. Otvorená systémová platforma iNES umožňuje integrovať a riadiť všetky dôležité komponenty od iných výrobcov. To je tiež dôvod, prečo SAG kladie dôraz na pružnosť inžinierskych nástrojov.

iNES tím súhlasí s tým, že EB je oveľa flexibilnejší než porovnateľné systémy. Užívatelia tiež oceňujú SQL databázu a známy grafický nástroj Visio, ktorý je integrovaný v EB.

"Visio robí jeho použitie jednoduché a intuitívne", zhodujú sa všetci užívatelia vo firme SAG. Vzhľadom k svojej centrálnej databáze môžu byť všetky dáta, ktoré boli vytvorené počas rôznych fáz projektu iNES, mapované do spoločného modelu bez zbytočnej výmeny dát a zmeny ich formátov. Vďaka tomu sú všetky dokumenty vždy aktuálne a konzistentné.

Tým sa eliminujú dlhé diskusie, nedorozumenia a chyby pri prenosoch dát - a dochádza k veľkej úspore času. Platforma EB sa používa ako centrálny projekčný systém pre všetky projekty iNES. Integračný potenciál EB by však mohol byť využitý dokonca i viac.

Odborníci na „inteligentné siete" dúfajú, že budú schopní vytvoriť v budúcnosti elektrotechnickú dokumentáciu k údržbe zariadenia spolu s vytvorením takejto dokumentácie pre projekty iNES.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete