Composer | Rýchla tvorba interaktívnej dokumentácie

CATIA 3DEXPERIENCE 08. 03. 2017

Výrobná a užívateľská dokumentácia sú neodmysliteľnou súčasťou produktov a pre úspech na trhu kľúčové. Úzkym miestom môže byť aktuálnosť, resp. správne prepojený vývoj verzií.

Ich kvalitné prevedenie umožňuje opakovanú výrobu, ovplyvňuje množstvo chýb v jej priebehu a užívatelia zase umožňujú produkt pochopiť, porozumieť zmyslu a štruktúre. Dlhé roky sa za dokumentáciu považoval text doplnený obrázkami, výkresmi a tabuľkami. Teraz sa mení pohľad na celú problematiku. Väčšina výrobkov v strojárenstve nabáda na platforme 3D konštrukčných nástrojov. Tento trend nabáda k využitiu maximálneho množstva informácií uložených v 3D modeli.

Vo firmách je často potrebné vytvárať:

 • ilustrácie k manuálom
 • animácie pre školiace materiály
 • servisné a montážne inštrukcie
 • dokumenty pre web

To majú na starosť nielen pracovníci konštrukcie a vývoja, ale často i tí z oddelenia technológie, montáže, výroby a obchodu. Tí však nemajú prístup do CAD systémov. 

Ako môže pomôcť Composer?

 • Zobraziť 3D dáta a využiť pre tvorbu vlastného obsahu. Obchodníci môžu odmerať, tvoriť rezy alebo pripravovať materiály pre obchod a marketing, bez toho aby museli kontaktovať konštruktérov. Ešte vyššiu úroveň on-line dokumentácie označujeme pojmom „konfigurátor“. Používa sa predovšetkým práve v oblasti marketingu a obchodu. Marketingový aspekt umožňuje zákazníkom porozumieť rozsahu ponúkaného sortimentu a „ochutnať“ digitálnu podobu výrobku.
 • Načítať 3D dáta zo všetkých bežných 3D CAD systémov. Tieto dáta následne prevedie na odľahčenú XML štruktúru, z ktorej potom užívateľ vytvára pohľady, detaily, animácie atď.
 • Hoci načíta veľké dáta z CAD systémov, sám vytvára súbory zmenšené v pomere 1:40.  Práca s Composerom teda nekladie ako veľké nároky na hardware. Toto následne veľmi zjednodušuje predanie výstupných súborov zákazníkom. 

Obsah môže byť distribuovaný vo formátoch:

 • SMG
 • EXE súbor, ktorý v sebe obsahuje i interaktívny prehliadač Composer Player a umožní zákazníkovi prehliadať vytvorený súbor bez toho aby vlastnil licenciu Composeru
 • PDF
 • vektorové formáty SGM, SVG
 • obrázkový TIFF
 • možnosť prepojení prostredia Composeru so všetkými programami MS Office
 • AVI

Spracovávané dáta zákazníkov sú mnohokrát veľmi citlivé interné materiály a preto je otázka ich zabezpečenia veľmi dôležitá. Composer dokáže zaistiť výstupné súbory týmito spôsobmi:

 • Užívateľ si môže nastaviť napríklad vypnutie možnosti merania, rezov, stromu, možnosti ukladania alebo možnosti vytvárania simulácií.
 • U každého výstupu vo formáte .exe môže nastaviť dátum expirácie. Po jeho uplynutí nemožno súbor otvoriť.
 • Súbory možno opatriť heslom a nastaviť redukciu kvality výstupu.
 • Vytvárané videá možno opatriť podpisom firmy, ktorá výstup vytvorila alebo upozornením na dôverný obsah, ktoré je nutné odsúhlasiť.

Poprední výrobcovia používajú pre prípravu 3D interaktívnu dokumentáciu nástroj CATIA Composer nasadený akreditovaným dodávateľom softwarových riešení Dassault Systèmes spoločnosti Technodat, CAE systémy spol. s r.o.

Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete