Duratec používa CATIA V5 pre vlastný vývoj cyklo rámov

CATIA 12. 12. 2016

DURATEC s.r.o. je výhradne česká firma založená na vlastnom vývoji a ručnej výrobe cyklo rámov z hliníkových zliatin a karbónu.

Na prelome rokov 2008 a 2009 bola firma podporená Ministerstvom priemyslu a obchodu v rámci projektu „Vývojové centrum DURATEC". Projekt bol rozdelený na dve etapy. Počas prvej etapy, ktorá bola zameraná na nákup moderných technológií pre vývoj sa firma rozhodla pre nákup SW riešení od firmy Dassault Systèmes, konkrétne licencie CATIA V5 a 3DVIA Composer. Vybraný SW  rieši všetky potreby firmy v rámci celého životného cyklu výrobku, a to nielen v konštrukcii a výrobe, ale i nástroje pre komunikáciu so zákazníkmi na báze 3D. Vďaka použitia PLM riešenia Dassault Systèmes možeme povedať, že došlo ku skráteniu uvedenia nového výrobku na trh až o 30% a k zlepšeniu komunikácie v 3D (smerom k zákazníkom i vnútri firmy). 

Produkty Dassault Systèmes pomohlo firme DURATEC skrátiť životný cyklus výrobku, overovať vzhľad a funkciu pred samotnou výrobou a znížiť počet prototypov nutných pred spustením výroby.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete