Efektívnejšia tvorba elektro projektov pomocou Engineering Base

elektro Engineering Base 03. 10. 2018

Regonik, s.r.o. je stredne veľká slovenská spoločnosť, ktorá sa zameriava na oblasť vývoja špecializovanej elektroniky a systémov pre železničné vozidlá. S viac ako 25-ročnými skúsenosťami poskytuje komplexné riešenie, ktoré zahŕňa vývoj, projekciu, výrobu a montáž s dôrazom na súlad s technickými normami a štandardmi.

Potreba nového riešenia

S pribúdajúcim počtom každoročne realizovaných projektov a zároveň so skracujúcim sa časom na projekt sa spoločnosť rozhodla hľadať nové SW riešenie pre tvorbusprávu elektro dokumentácie. Technický úsek spoločnosti realizoval dôsledný prieskum trhu s riešeniami vhodnými pre projekty spoločnosti. Ako hlavným cieľom nasadenia nového SW bolo stanovené zrýchlenie a uľahčenie práce elektro projektantom.

Orientácia na moderné IT technológie

Regonik, s.r.o. sa po dôkladnej analýze rozhodol pre platformu Engineering Base, pričom hlavným rozhodovacím faktorom bola jednotná SQL databáza systému a zjednotenia softwarového vybavenia s partnermi spoločnosti. Elektro projektanti z Regonik, s.r.o. postupne prešli od práce s výkresmi k práci s dátami a vo veľkej miere využívajú alfanumerické projektovanie.

Perfektný systém pre individuálne prispôsobenie

„V spolupráci s Technodatom sme vytvorili makrá na číslovanie vodičov a prácu so svorkami, čo nám prácu ešte viac uľahčuje. Tieto špeciálne makrá nám rozšírili štandardné funkcie platformy Engineering Base a pracujú podľa našich individuálnych požiadaviek. V porovnaní s predchádzajúcim SW sme zmenové konanie v elektro dokumentácii skrátili z 2hodín na približne 10min,“ zhodnotil Ing. František Žáček, z úseku technického rozvoja Regonik.

Budúcnosť v integrácii na ďalšie firemné procesy

Použitie platformy Engineering Base sa bude v spoločnosti naďalej rozširovať, hlavne v prepojení technických správ s elektro dokumentáciou. „Hlavným prínosom pre naše oddelenie je, že s Engineering Base môžeme rýchlo reagovať na zákaznícke požiadavky a zmeny na trhu,“ dodáva Ing. František Žáček.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete