Engineered to Fly - Riešenie pre letecký priemysel

3DEXPERIENCE 11. 05. 2017

Na základe skúseností získaných od leteckých OEM a ich dodávateľov vznikla platforma umožňujúca riadenie procesov a správy dát, ktorá umožňuje dodávateľom v leteckom priemysle reagovať na výzvy charakteristické pre toto odvetvie:

  • certifikačné požiadavky na jednotlivých dodávateľov v životnom cykle lietadiel
  • flexibilita pri hľadaní spolupracujúcích partnerov pre kooperáciu
  • veľké množstvo dopytov, v priemere 150/mesiac
  • potreba reagovať na veľa zmien v priebehu zákazky

Z toho vyplýva potreba navýšenia pomeru úspešných ponúk a efektívneho riadenia požiadaviek, úloh, projektov a dát. 

Firmy, ktoré sú pripravené na tieto výzvy, v konkurenčnom prostredí lepšie obstoja a získajú tieto výhody:

  • uľahčený prechod certifikačným procesom a následnými auditmi
  • schopnosť recyklovať nahromadené skúsenosti z predchádzajúcich zákaziek
  • vyrovnať sa s personálnou fluktuáciou na kľúčových pozíciách
  • zaistiť ziskovosť pri rastúcom objeme zákaziek
  • byť na trhu dlhodobo konkurencieschopný

Cieľom platformy 3DEXPERIENCE je poskytnúť výrobcom prostredie pre možnosť ďalšieho udržateľného rastu. Procesná optimalizácia Engineered to Fly zaisťuje overené postupy výrobcov po celom svete. 

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete