Ergonómia

3DEXPERIENCE 11. 05. 2020

Zaujíma Vás, ako zabezpečiť optimálny návrh pracoviska či pracovných úkonov s ohľadom na možnosti pracovníkov? 

Riešením môžu byť aplikácie pre hodnotenie ergonómie na platforme 3DEXPERIENCE. Vďaka ergonomickým nástrojom je možné intuitívne vytvárať figuríny v spojení s funkciami a produktami tak, aby zaistili prirodzenú simuláciu činnosti na pracovisku.

Jedna z aplikácií umožňuje vytvárať postavy výberom z ponuky figurín podľa populácie alebo manuálne pomocou širokej škály atribútov. Možno tak nadefinovať všetky dôležité parametre figuríny, ako sú napríklad výška, váha, farba pleti, tvár, vlasy, oblečenie a mnoho ďalších. Súčasťou je tiež možnosť výberu pozície postavy z preddefinovaných polôh alebo voľba vlastného polohovania s obmedzením skutočných ergonomických hraníc postavy. Tieto hranice sú znázornené pomocou analytických nástrojov. Vytvorené postavy možno potom ľahko vložiť do zostáv. Toto je možné využiť pri návrhu pracoviska, pracovných postupov aj pracovných činností.

Pre riešenie ergonomických možností postavy sa využívajú funkcie pre analýzu rozsahu pohybov. Sú založené na rozdelení tela figuríny podľa kĺbov. K dispozícii potom je analýza pohybu každého kĺbu. Nastavenie rozsahu pohybu je automatické podľa postavy. Rozsah pohybu je graficky znázornený a hranice sú zobrazené farebne. Hranice pohybu možno ešte viac obmedziť manuálnou definíciou hraničných uhlov.

Čo sa týka umiestnenia postavy v zostave, je to možné podľa absolútnych súradníc alebo pomocou kompasu jednoduchými ťahmi vo zvolených smeroch. Mimo toho možno tiež definovať stanovisko figuríny, do ktorých je možné figurínu ľahko umiestniť. Môže sa tiež stať, že potrebujeme napríklad, aby postava držala v ruke nástroj alebo niečo niesla a podobne. V takom prípade je možné vytvoriť väzbu medzi postavou a vybraným produktom. Akonáhle sa potom zmení poloha figuríny, zmení sa zároveň aj poloha pridruženého produktu.

Jednou z ďalších užitočných funkcií je analýza schopnosti postavy dostať sa do určitej pozície. Často sa totiž stáva, že je potrebné zistiť, či je človek vôbec schopný dostať sa do požadovanej pozície, v ktorej má ešte naviac vykonávať pracovný úkon. Podobne potom tiež pri zisťovaní dosahu figuríny na vybraný objekt, napríklad zistenie, či človek dosiahne na ventil, ktorým má otočiť. Táto analýza nám to pomôže zistiť a vďaka grafickému znázorneniu je viditeľné aj "pohodlie" postavy v aktuálnej pozícii.

Nemenej podstatná funkcia z balíčka ergonomických nástrojov je vizualizácia pohľadu postavy. Užívateľ tak má možnosť vidieť to isté ako figurína. Túto analýzu je možné vykonávať v každej polohe figuríny. Miesto, kam sa má postava pozerať, možno určiť priamo kliknutím na bod pohľadu alebo jednoduchým natáčaním hlavy a očí. Pre lepšie grafické znázornenie je k dispozícii zraková priamka pohľadu. Pre detailnejší náhľad pri držaní či uchopení nástroja v ruke je možná voľba pozrieť sa na ruky. Užívateľ tak zistí, ako pri danej pozícii a postavení figuríny vidí na svoj nástroj, ktorý má v ruke a vykonáva s ním pracovnú činnosť.


 

Rozširujúcimi nástrojmi ergonomických modulov sú simulácie pohybu pri pracovnej úlohe. Možno tak definovať aktivitu postavy, ktorú je možné poskladať z bežných pracovných činností, ako sú chôdza, uchopenie, zdvihnutie, položenie, posunutie, používanie nástrojov a ďalšie. Tieto činnosti sú preddefinované. Následne je možné časovanie aktivít a získať postupnosť jednotlivých úloh. 

Vďaka Ergonómie na platforme 3DEXPERIENCE je možné zaistiť riešenie ergonomických požiadaviek produktu. Môžeme tiež znížiť riziká ľudských faktorov na pracovisku a zistiť celkové možnosti. Zobrazenie pracoviska s pracovníkmi umožňuje maximalizovať využitie pracovného priestoru. Vizualizácia pracovných činností postáv vedie k zníženiu počtu návrhov a zvýšeniu bezpečnosti a produktivity.
 

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete