EXALEAD OnePart

3DEXPERIENCE EXALEAD 29. 03. 2017

Nájdite a znovu použite vaše know-how

Začínate nový projekt? Premýšlate nad tým, že by bylo vhodné využiť technické riešenie alebo súčasti zo skorších projektov?  Tak pravdepodobne čelíte výzvam a otázkám typu:

„To množstvo súborov a dokumentácie je neuveriteľné.“

„Prehladávaním starých dát strávím mnoho času.“

„Rychlejšia je nová konštrukcia ako hľadanie a použitie podobného alebo zhodného dielu.“

„Nerobili sme to už pre niekoho?“

Riešením, ktoré umožňuje realizovať efektívne vyhľadávánie, je EXALEAD OnePart.  Urýchľuje rozhodovací proces, či vytvoriť nový návrh alebo využiť stávajúcí. Podstatou je indexácia, pri ktorej sa prehladávajú zadané úložištia, zmapujú a zaznamenajú sa informácie nevyhnutné pre rýchle budúce vyhľadávanie.

Používateľ komunikuje so serverom Exaleadu prostredníctvom internetového prehliadača.  Pomocou jediného vyhľadávacieho políčka pre dotaz a sadu filtrov, tzv. tagov, je schopný rýchlo nájsť potrebné informácie. Výsledky odpovedajúce dotazu zobrazí Exalead OnePart prehľadne do tabuľky alebo zoznamu, a to vrátane náhľadu.

 

  • Vyhľadávanie 3D dát

EXALEAD OnePart umožňuje vyhľadávanie 3D dát na základe tvarovej podobnosti. Užívateľ si pomocou nastavenia percenta zhody určuje, ako sa môže líšit výsledok hľadania od referenčného tvaru. Pri nastavení 100% musí byť geometria tvarov zhodná, pri nastavení 50% sa vyhľadá väčšie množstvo tvarov podobných dielov. 

 

  • Fulltextové vyhľadávanie

Okrem vyhľadávania 3D dát môže efektívne vyhľadávať aj pomocou fultextového vyhľadávania. EXALEAD bol pôvodne vyvinutý ako Web search engine (podobne ako Google alebo AltaVista). Vďaka tomu umožňuje EXALEAD OnePart  intuitívne vyhľadávanie v metadátach aj v obsahu dokumentu, podporuje logické operátory a vyhľadávanie „nepresných“ výrazov. Umožňuje dokonca fulltextové vyhľadávanie v textových blokoch niektorých CAD formátov, napríklad dwg.

 

  • Ako môžem tieto možnosti Exaleadu OnePart využiť?

Poďme si to ukázať na niekoľkých príkladoch:

Obchodník potrebuje rýchlo zareagovať na dopyt zákazníka. Musí vyhľadať informácie vo firemných zdrojoch a na základe predchádzajúcich zákaziek a vlastného know-how stanoviť cenu. Zároveň však musí vziať do úvahy riziká, ktoré už v podobnej zákazke v minulosti nastala a zákazku nepodceniť. EXALEAD OnePart mu pomôže rýchlo vyhľadať súčasť podobnú tej, ktorú dostal v dopyte v podobe 3D dát, nájsť projekt, v ktorom bola použitá a tiež potrebnú súvisiacu dokumentáciu. Na základe získaných informacií dokáže obchodník pripraviť ponuku rýchlejšie a lepšie.

Konštruktér sa potrebuje rozhodnúť, či vytvoriť novú súčasť alebo využit už existujúcu. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že použitím existujucého dielu ušetří len časť svojej práce, dôsledok jeho rozhodnutí je ďalekosiahly. Pokiaľ využije existujúcu súčasť, ušetří prácu ďalším profesiam, technológom, NC programátorom, nákupcom. U veľkých firiem je dopad správneho rozhodnutia naozaj veľký a týká sa úspor v oblastiach, ako sú certifikácie, evidencie, množstvo skladových položiek, množstevné zľavy pri nákupe materiálu a podobne.  EXALEAD OnePart pomôže konštruktérovi nájsť vhodných kandidátov na opakované použitie, porovnať ich medzi sebou navzájom. Zároveň ponúkne súvisiace kusovníky a ďalšie súvisiace dokumentácie. EXALEAD OnePart umožní konštruktérovi precházať stromovú štruktúru zostáv a urobiť si rýchlu predstavu o kontexte v akom bola súčasť použitá.

Nový technológ vo firme nemá eště dostatok skúseností s danou výrobou, a preto sa často dotazuje skúsenejších kolegov. Tým ich vyrušuje od práce, ako aj často musia čakat na ich volný čas.  Pokiaľ má k dispozícii EXALEAD OnePart, množstvo takých konzultacií sa výrazne zníži. Nový technológ dokáže samostatne a rýchlo vyhľadať skupinu podobných častí a technologické postupy k nim. Na základe existujúceho postupu pripraví postup pre nový diel.

Existuje rada ďalších možností ako EXALEAD OnePart využiť - napríklad analýza duplicít v rámci podnikových dát alebo efektivny prechod na PLM riešenie bez plošné migrácie stávajúcích dát. 

 

EXALEAD OnePart je nástroj, ktorý dokáže obmedziť neproduktívne časy kvalifikovanej pracovnej sily, znížit náklady na konštrukciu a výrobu, eliminovať priemyselné riziká použitím overeného riešenia a skrátit čas nutný pre dodanie výrobku na trh – opakované použitie je rychlejšie. Niekoľko minút efektívneho hľadania môže firme ušetriť nemalé prostriedky.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete