HDX | CATIA Mechanical Shape Design

CATIA 23. 05. 2017

CATIA Mechanical Shape Design je rozširujúci balíček obsahujúci nástroje pre tvorbu pokročilých ploch.

Doplňuje rozšířený plošný modelár o ďalšie pridané funkcie, ako je nájdenie extrémov krivky, tvorba chrbtovej krivky, možnosť vyhladenie kriviek či plôch, rozšírených parametrov pre tvorbu zaoblenie, ťaženia premenlivého profilu po krivke a ďalšie.

Ďalšou nadstavbou je skupina príkazov Devoloped Shapes, ktoré umožňujú rozvinúť plochy do roviny. V zloženom stave môže z plochy preniesť geometriu (body alebo krivky) do rozvinutého stavu, alebo naopak nabaliť geometriu z roviny na plochu v zloženom stave. 

Balíček obsahuje ešte jeden doplňujúci plošný modelár – Freestyle Shaper. Ten poskytuje nástroje pre rýchle a dynamické vytváranie tvaru všeobecných plôch. Zjednodušuje návrh plôch pri použití voľných tvarov a kriviek a uľahčuje modifikáciu a deformáciu týchto plôch. Užívateľ tak má k dispozícií všetky funkcie pre tvorbu i veľmi zložitých komplexných plôch.

Balíček CATIA – Mechanical Shape Design 

Moduly

  • GSD - Generative Shape Design 2 – pokročilý povrchový modelár. Rozširuje funkcionalitu GS1 o ďalšie možnosti, napr. ťahanie profilov po krivkách s možnosťou zadania premenlivosti ich parametrov pozdĺž rádia krivky, nástroje pre analýzu povrchov a kriviek v reálnom čase s grafickou spätnou väzbou pre analytické i vizuálne hodnotenie.
  • DL1 - Developed Shapes 1 – rozšírenie funkcionality GSD o rozvin 3D plôch do roviny. Umožňuje vďaka definícii rozvinutie transformovať ľubovoľnú drátovú geometriu medzi skutočným a rozvinutým stavom v oboch smeroch.
  • FS1 - FreeStyle Shaper 1 – nástroj pre vytváranie štylizovaných tvarov a plôch pre ľahké vyhladenie a orezanie kriviek a plôch, vrátane nástroja pre rozsiahlu krivostnú a povrchovú diagnostiku pre zaistenie kvality.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete