IFT Inform Technologies používa Engineering Base pri tvorbe výrobnej dokumentácie

elektro Engineering Base 26. 03. 2018

Slovenská spoločnost IFT InForm Technologies, a.s. so sídlom v Bratislave vznikla v roku 2005. Jej skúsenosti z oblasti energetiky však siahajú ešte o 10 rokov späť. Spoločnost zabezpečuje komplexnú dodávku v oblasti elektroenergetiky od dodávok riadiacích systémov, vn zariadení, transformátorov, elektrických ochran a nabíjacích staníc až po inžiniering vrátane montáže, projekčnej činnosti, servisnej činnosti a poskytovanie dátových prenosov.

Cieľom spoločnosti je prinášať do oblasti energetiky nové návrhy riešenia a v rámci spracovania pilotných projektov implementovať najnovšie technológie.

S narastajúcim počtom projektov a zvyšujúcimi sa požiadavkami zákazníkov sa práca v stávajúcom softwaru stala príliš komplikovaná a obtiažná. Proces tvorby dokumentácie predlžovalo ručné prepisovanie dát, možnosti chýb a ich opravy či nekompletnosť dokumentácie. Vznikla teda potreba výberu moderného softwaru, ktorý by prácu zjednodušil a zefektívnil. Hlavnou požiadavkou bol software na tvorbu kompletnej výrobnej dokumentácie a integrácie na podnikový informačný systém. 

Presnosť a známe užívateľské prostredie
Pre Engineering Base ako moderný databázový systém sa spoločnosť rozhodla hlavne vďaka dátovému prepojeniu projekčných oblastí, presných výstupov bez chýb a tým tvorbe presnej a kompletnej výrobnej dokumentácie. Ocenená bola i jednoduchosť používania v známom Microsoft prostredí. „Engineering Base nám prinieslo voľné ruky pri projektovaní a vytvorení kompletnej výrobnej dokumentácie v kratšom čase. Dôležité pre nás v rozhodovaní bola i pozitívna skúsenosť s technickou podporou dodávateľa systému, spoločností Technodat Elektro.“ hovorí Ing. Michal Horváth, senior projektant v IFT. 

Rýchlosť a integrácia
V spoločnosti IFT Inform Technologies sa použitie Engineering Base prejavilo v jednoznačnom zrýchlení tvorby výrobnej dokumentácie, okrem iného použitím automatík pre výpočet dĺžok vodičov a jednotnú dokumentáciu bez chýb. „Veľmi jednoduchou implementáciou sme zabezpečili tiež komunikáciu medzi Engineering Base a informačným systémom v našej spoločnosti,“ dodává Ing. Michal Horváth. 

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete