Sme u zmeny v letectve

o nás 03. 01. 2020

Civilizovaná časť ľudstva stojí na rázcestí. Kladieme si otázku, kam môže viesť narastajúci počet áut v uliciach miest. Dopravné prostriedky vyvinuté s cieľom zvyšovať kvalitu života, spôsobujú dnes v kolónach pravý opak. Riešenie tohto problému má všeobecne dve cesty:

  • obmedzíme svoju potrebu fyzicky cestovať
  • presunieme časť cestnej dopravy do vzduchu

Práve na túto druhú cestu se zameriava Michal Illich so svojím startupom ZURI. Nový koncept lietadiel VTOL, ktorý vyvíja, má  navždy vyriešit úzke miesta stávajúcej leteckej i cestnej dopravy. Je nímpotreba veľkých a drahých letisiek. Potreba drahého personálu a dlhých dráh. ZURI je odvážný projekt. Priamo odpovedá na aktuálne, naliehavé výzvy v oblasti cestovného ruchu. ZURI je suverénnou odpoveďou všetkým, ktorí pochybujú.

Za projektom stojí úspešný český vizionár, ktorý za sebou už zanechal niekoľko slávnych miliónových projektov s medzinárodnym presahom. Napr. v roku 2002 vyvinul Michal Illich vyhľadávací engine Jyxo, ktorý bol využívaný servermi Seznam.cz, Atlas.cz, Sklik.cz. V roku 2008 odkúpila tento projekt spoločnosť CET 21, vlastnená nadnárodnou CME. Výpis všetkých projektov Michala Illicha môžete nájsť na jeho osobných stránkách.

V druhej polovici roku 2019 prebiehala intenzívna komunikácia medzi spoločnosťami projektu ZURI a spoločnosťou Technodat. Táto komunikácia vyústila do zahájenia strategickej spolupráce spoločnosťou Dassault Systemes, ZURI a Technodat. K podpisu zmluvy došlo v Prahe v priestoroch spoločnosti ZURI 17. 12 .2019, za prítomnosti Daniela Nicka, manažéra spoločnosti Dassault Systemes v oblasti Aerospace.

Tím ZURI sa rozhodol pre ďalší technologický vývoj opustiť stávajúce riešenie SolidWorks a pokračovať naďalej už len na profesionálnej vývojarskej platforme 3DEXPERIENCE, za podpory odborného tímu spoločnosti Technodat, platinového partnera Dassault Systemes. Projekt ZURI má za sebou úspešné testovanie funkčnej miniatúry lietadla, majú vybraných subdodávateľov a sú na prahu návrhu funkčného prototypu v životnej veľkosti, finálnych simulácií a následnej certifikácie.

Tím spoločnosti ZURI má veľké očakávanie od riešenia 3DEXPERIENCE, predovšetkým v oblastiach:

  • návrhu zložitých plôch
  • riadenia dokumentácie
  • projektového riadenia napojeného na natívne 3D dáta
  • schopnosti sociálnej komunikácie a efektívnej výmeny informácií medzi rôznymi disciplínami vnútri tímu, ale i pri výmene informácií s dodávateľmi, zákazníkmi a investormi

Ak hovoríme o investoroch je potrebné pripomenúť, že jedným z hlavných investorov projektu ZURI je aj úspešný vyhľadávač leteniek Kiwi.com. Ten vie najlepšie, ako môže z malého českého startupu vyrásť medzinárodný gigant. Na jednanie, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti podpisu zmluvy, bola tiež dohodnutá spolupráca v oblasti marketingu.

Daniel Nick ponúkol zakladateľovi ZURI možnosť spoločnej prezentácie v rámci medzinárodného veľtrhu letectva na Hannover Messe v Nemecku v roku 2020. Išlo tiež o možnosť prezentácie projektu ZURI v rámci medzinárodného stretnutia zástupcov Dassault Systemes v Monaku v januári 2020. Projekt ZURI sa s vysokou pravdepodobnosťou stane referenčným zákazníkom Dassault Systemes. V súčasnosti sa vykonávajú potrebné administratívne kroky.

Spoločnosť Technodat prisľúbila tímu ZURI maximálnu možnú podporu s ponukou spoločne čeliť celosvetovým výzvam pri preprave osôb a s hlavným cieľom vyvinúť, vyrobiť a certifikovať úspešné lietadlo novej generácie. V prvej polovici februára 2020 prejde vývojový a manažérsky tím ZURI školením, od spoločnosti Technodat.

Po školení bude nasledovať intenzívna práca na návrhu digitálneho dvojčaťa lietadla na platforme 3DEXPERIENCE. Na digitálnom dvojčati následne prebehnú potrebné simulácie. Technická dokumentácia, ktorá bude prirodzene vznikať v počas 3D konštrukcie lietadla bude následne použitá aj v procese certifikácie, ale tiež pre výrobu prototypov a následne aj pre sériovú výrobu a propagáciu.

Pozrite sa na video.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete