Kedy máme pracovať, keď stále sedíme na porade?

3DEXPERIENCE 23. 06. 2017

Spôsob práce väčšiny tzv. techniko-hospodárskych pracovníkov (THP) sa postupom času zmenil na vysedávanie na poradách, odpovedanie na maily a zapisovanie do firemného informačného systému.

Je to častý záver vyplývajúci z procesných analýz, ktoré na trhu prevádzame s cieľom povýšiť procesy našich zákazníkov.  Všetci sa pýtajú, kedy majú pracovať a ako môžu prinášať firme pridanú hodnotu, kvôli ktorej boli zamestnaní. Táto situácia sa stáva kritickou predovšetkým pre technické profesie s vysokou pridanou hodnotou, o ktorej je na trhu aktuálne veľká núdza. Niektoré firmy menia pod tlakom udalostí vnútorné procesy podľa novej stratégie 3DEXPERIENCE, ktoré mnohé z procesných problémov pomáhajú riešiť. Začínajú využívať jednotnú platformu pre riadenie businessu, teda vývoja, projektov i komunikácie.

Hlavným dôvodom transformácie je, že v sebe tento nový prístup kombinuje dôležité princípy ako:

  • Riadenie nápadov  (Ideation management) – pre nové nápady nemusíme zvolávať poradu, ale vznikajú v rámci non-stop online brainstormingu všetkých, ktorí majú k téme čo povedať. V liberálnom prostredí siete sa väčšinou riešenie problémov objaví od tích, ktorí nemajú na porade kuráž. Nápady sa triedia a sieťam k vyššiemu managementu prepadajú len tí najlepší.
  • Project management and task tracking – zákazky a vývojové projekty sú riadené projektovo so zadaním znalostí zdrojov, kvality a termínov.
  • Dáta management – Dáta, súbory a informácie sú na jednom zdieľanom mieste. Know-how firmy i zamestnancov je vždy chránené, podľa určenej firemnej politiky.
  • Instant reporting – management má v každom okamžiku prehľad o stave zákaziek, oneskorenej i aktuálnej voľnej kapacite.

 

Porady takto môžu byť obmedzené a emailing využívaný len pre externú a kľúčovú komunikáciu. Nie ako Chat. Takto sa zvyšuje priechodnosť zákaziek firmou, stihne sa viac práce a zamestnanci i management sú spokojnejší. Zvyšuje sa konkurencieschopnosť celej spoločnosti. Prestáva sa tak pracovať štýlom hasenia požiarov. Na krátkych osobných poradách sa tým len uisťuje, že reportovaný stav je reálnym obrazom skutočnosti.

 

Unikátnym prínosom platformy 3DEXPERIENCE je pripravenosť pre jednotlivé priemyselné odvetvia:

  • Strojárenstvo
  • Letectvo
  • Automotive

 

… a podľa spôsobu práce:

Výrobné firmy

  • Zákazková výroba
  • Sériová výroba
  • Malosériová výroba

Vývojové firmy

Konštrukčné kancelárie

Obchodné firmy

 

Pre každý segment z vyššie uvedených kombinácií sú na platforme 3DEXPERIENCE predpripravené procesy best-practices, tzv. EXPERIENCES. Skúsenosti pozbierané zo stoviek podobných firiem po celom svete. Z týchto skúseností sa môže inšpirovať ako skúsený management veľkej korporácie, tak začínajúca malá firma. Platforma 3DEXPERIENCE ctí unikátnosť každej spoločnosti a na základe BVA analýzy je následne platforma nastavená podľa lokálnych zvyklostí. Nastavenie je prevádzané odborníkmi tak, aby nepriaznivo neovplyvnilo budúcu aktualizáciu. Pri komplexnom analytickom prístupe implementácie hovoríme o celej firemnej stratégii, či transformácii 3DEXPERIENCE.

Konzultanti spoločnosti Technodat majú dostatok praktických skúseností, aby pomenovali úzke miesta v podniku a poradili s transformáciou.  

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete