MCE: CATIA Mechanical Product Creation

CATIA 05. 12. 2016

Najpredávanejší rozširujúci balíček modelov CATIA V5 PLM Express pre pokročilú tvorbu dielov, zostáv, výkresov a najmä plôch. Pokročilé modeláre zaručujú rýchlejšiu a efektívnejšiu prácu i následné úpravy.

Vďaka rozšírenému objemovému modeláru môžete ľahko vymeniť publikovanú geometriu za inú bez nutnosti následných zložitých úprav všetkých ďalších prvkov dielu. Tiež platí i pre prácu so zostavami a výmenou celých dielov či podzostáv. Ďalej sú tu dostupné funkcie pre vytváranie analýz dielov (krivostných, závitových, úkosových) alebo zobrazení stupňov volnosti jednotlivých dielov v zostave pre ich úplné zavazbenie. Generovanie asociatívnych výkresov z modelov či zostáv je tu samozrejmosťou. Rovnako tak automatická tvorba pozíc v zostave, kusovníkov či tabuliek súradníc otvorov.

Parametrický povrchový modelár umožňuje vytvárať plochy ťažením profilov (úsečka, kružnice, všeobecná krivka) po vodiacích krivkách, orezy a zaoblovanie plôch alebo napríklad i kombinované 3D krivky a rôzne polia pre multi-instanciu prvkov.

V neposlednej rade ponúka možnosť modelovania s využitím funkčnej technológie, kedy sa vytvára s vnútornou logikou (pre pridávanie či odobranie materiálu), čo vedie k rýchlejšiemu, prehľadnejšiemu a výkonnejšiemu modelovaniu.

Balíček CATIA –Mechanical Product Creation  obsahuje nasledujúce moduly:

  • PDG - Part Design 2 – pokročilé modelovanie objemov; zjednodušuje návrh komplexných dielov objemového modelovania v intuitívnom prostredí.
  • ASD - Assembly Design 2 – pokročilé tvorby zostáv; umožňuje i tvorbu dynamických rezných rovín, rýchlu navigáciu v hierarchii zostavy, kontrolu kolízií, poznámkovanie v 3D, realistický rendering.
  • GS1 - Generative Shape Design 1 – rozširujúci povrchový modelár; tvorba 3D prvkov z plôch, ťaženie profilu pozdĺž krivky, n-stranné rozširovanie plôch, orezy pomocou kriviek, telies, apod.; pokročilé funkcie ako zaoblovanie a prechodové plochy.
  • FM1 - Functional Molded Parts 1 – špeciálny modelár plastových odliatkov a výliskov, ktorý vychádza z technológie vzniku týchto dielov. Použitie tohoto modelára značne redukuje počet použitých operácií, pretože okrem dostupnosti celej rady technologických prvkov ako sú rebrá, výstuhy, mriežky, výstupky a obruby obsahujú tieto prvky tiež informácie o technológii výroby dielu.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete