Moderný prístup k prevádzkovej dokumentácie

elektro Engineering Base 01. 03. 2018

Prevádzková dokumentácia je neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou každého technologického celku rovnako ako potreba jej aktuálnosti.

Elektronický formát prevádzkovej dokumentácie vychádza v dnešnej dobe z projekčných softwarových nástrojov a je následne k dispozícii ako v elektronickej verzii, tak i často v papierovej podobe. Vyhľadávacia práca v elektronickej verzii tak môže byť dvojakého druhu. Staršia metóda na princípe zložitého dohľadávania jednotlivých súborov, ktoré sú ukladané do elektronických archívov či adresárov bez vzájomnej previazanosti a nová metóda pracujúca pomocou databázového jednoduchého a rýchleho vyhľadávania.

Nová generácia projekčného softwaru Engineering Base (EB) ponúka moderný prístup k prevádzkovej dokumentácií uloženej v spoločnej SQL databáze. Pracovníci údržby tak majú dostupnú vzájomne prevádzkovú dokumentáciu daného technologického zariadenia prostredníctvom jednoduchého a intuitívneho webového rozhrania bez nutnosti inštalácie a znalostí špeciálneho softwaru možné spustiť webový prehliadač bez ohľadu na to, či ide o štandardný PC, tablet alebo mobil.

Dokumentácia je dostupná z akéhokoľvek miesta kde Zodpovedajúce dokumenty užívateľ následne vyhľadáva pomocou jednoduchej a rýchlej navigácie založenej na označenie daného prístroja, napr. priamo v prevádzke pri identifikácii závady.

Veľkým prínosom je prístup ku všetkým dokumentom, ktoré sú v SQL databáze platformy EB uložené. Môže takto zobraziť potrebné výkresy od úvodných technologických schém (P&ID), cez MaR dokumentáciu až k detailným elektro schém zapojenia. Samozrejmosťou je i zobrazenie pripojených fotografií a ďalších súborov, napr. servisná dokumentácia jednotlivých prístrojov.

Tento moderný spôsob prístupu k prevádzkovej dokumentácií teda prináša nasledujúce výhody:

  • možnosť prístupu z akéhokoľvek zariadenia typu PC, tablet či mobil
  • jednoduché a intuitívne vyhľadávanie potrebnej dokumentácie
  • zobrazenie vzájomne previazané viacoborové dokumentácie (technologické, MaR, elektro …)
  • dostupnosť aktuálnej (As-Built) dokumentácie

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete