MODSIM workshop v Košiciach

22. 03. 2024

Už v poradí druhý MODSIM workshop sa uskutočnil 14.3. 2024 v Košiciach a musíme uznať, že celé podujatie sa opäť vydarilo – skvelá a nadčasová téma, príjemní ľudia, skúsení odborníci a zaujímavé prezentácie, ktoré boli založené nie len na teoretických podkladoch, ale aj reálnych skúsenostiach!

Čo ale predchádzalo myšlienke pripraviť takéto podujatie? Byť ku našim zákazníkom, či už existujúcim alebo tým potenciálnym, bližšie a zároveň im priniesť čoraz viac diskutovanú tému – MODSIM. MODSIM zjednocuje modelovanie a simuláciu do jedného procesu a tým prináša množstvo benefitov, ktoré môžu užívatelia plne využívať na platforme 3DEXPERIENCE.

Úvodné slovo mali pani Lenka Sluková, obchodná a technická riaditeľka spoločnosti TECHNODAT CAE-systémy, s.r.o. a pán Marek Linhart, obchodný manažér spoločnosti IDIADA CZ, a.s. . Tieto spoločnosti sú partnermi stálice na trhu, francúzskej spoločnosti Dassault Systèmes. Obaja odborníci hneď spočiatku naznačili ako môžu mať rôzne oddelenia k sebe blízko a na strane druhej ďaleko. Samozrejme, jeden aspekt bariér je asi v každej práci a to ten ľudský. S týmto však žiaľ žiadna technika zatiaľ nevie nič spraviť. Druhý typ bariéry je práve technická bariéra, kedy oddelenia pracujú s rôznymi dátami, musia si ich medzi sebou zdieľať, veľakrát odovzdané dáta nemajú digitálnu stopu alebo sú poškodené a neaktuálne. Aj preto sa na tomto  podujatí stretli práve TECHNODAT a IDIADA, spoločnosti, ktoré sa snažia technické bariéry medzi oddeleniami odbúrať a priniesť zákazníkom čo najviac benefitov z aplikovania MODSIM v ich podniku.  

Celý proces je však omnoho komplexnejší a vďaka implementovaniu 3DEXPERIENCE vo vašom podniku môžete spravovať požiadavky, riešiť projektový manažment, ak nastane zmena, máte možnosť odsledovať, čoho všetkého sa zmena týkala a ako je už vyššie zmienené, sú tu prepojené viaceré oddelenia vo firme. Dokonca aj také, pri ktorých sa zdá, že s daným projektom nemajú až tak veľa spoločného, napr. marketingové či HR oddelenie. A to, čo nám ponúka MODSIM, je jediný dátový model, nad ktorým staviame požiadavky alebo simulácie a tento model môžeme používať v akýchkoľvek oddeleniach naprieč celou firmou, či zaangažovanou externou súčasťou projektu, napr. dodávateľom.

Naši odborníci zmienili niekoľko rolí z platformy 3DEXPERIENCE, ktoré môžu firmám napomôcť k lepšiemu výsledku. Priblížime vám aspoň zopár z nich.

Mechanical Designer je rola, ktorá sa používa pri návrhu produktu. Do systému vkladáme vstupné informácie a návrh produktu môžeme meniť podľa požiadaviek. Po vložení dát nás systém automaticky upozorňuje, ktoré dáta máme a využívame, a ktoré treba doplniť. Vďaka video vizualizácií celej fázy dizajnu mohli účastníci workshopu vidieť rýchly návrh, kontrolu aj uloženie dát do systému.

Následné overenie návrhu si konštruktér môže spraviť pomocou role Structural Designer, ktorá umožňuje vykonávať jednoduché lineárne, štrukturálne, tepelné a frekvenčné výpočty. Zároveň si tu môže ľahko a efektívne testovať návrhy produktov pomocou automatického modelovania a schopnosti kontrolovať presnosť v porovnaní s výpočtovým časom.

Topologickú optimalizáciu zabezpečí rola Function Driven Generative Designer, vďaka ktorej môžeme znížiť hmotnosť produktu, čo znamená menšiu spotrebu materiálu, následné zníženie nákladov, či zaťaženie životného prostredia, čo prispieva k udržateľnosti.

Samozrejme, rolí na platforme 3DEXPERIENCE je omnoho viac. Ich množstvo  a funkcionalita vždy záleží na požiadavkách a potrebách daného zákazníka. Jej súčasťou je aj simulácia, ktorá prichádza až po ukončení návrhu konštruktéra. Návštevníkov zaujala simulácia vstrekovania plastov, kde sme sa venovali výrobnému cyklu, tlaku či chladeniu a ukázali sme si ako vieme predpovedať polohu a rozsah studených spojov či vzduchových tašiek. Pri stále viac populárnej 3D tlači môžeme aplikovať rolu Additive Manufacturing Analysis Engineer, vďaka ktorej simulujeme proces 3D tlače, životný cyklus, nelineárne sekvenčné kaplované úlohy či Eigenstrainovu metódu.

Avšak, samotná simulácia prináša okrem simulácie rôznych krokov vo vývoji produktu aj simuláciu samotného produktu a tým umožňuje zníženie výroby prototypov na minimum, čím signifikantne znižuje náklady aj čas.

Každopádne, výhody aplikácie MODSIM v podniku sa len ťažko dajú zhrnúť do pár viet, ale ak by sme mali poukázať na tie najvýraznejšie tak sú to:

  • skrátenie vývojového cyklu
  • odstránenie bariér medzi oddeleniami
  • vytvorenie virtuálneho dvojčaťa produktu

Medzi množstvo spoločností, ktoré sa rozhodli čerpať výhody z aplikovania platformy 3DEXPERIENCE patria spoločnosti Airbus, Canoo, či najnovšie BMW.

Ako hovorí náš kolega:

„Možnosti sú obrovské! Limitujú Vás len znalosti a predstavivosť.“ Vy však môžete byť bez limitov – používajte 3DEXPERIENCE!

 

 

 

 

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete