Modul Die Face Design

27. 09. 2019

Ako zefektívniť návrh postupových lisovacích nástrojov?

Návrh postupových lisovacích nástrojov je špecifický proces, ktorý vyžaduje použitie kombinácie rôznych modulov i rôznych softwarov.

Cieľom je:

 • čo najviac zjednodušiť tento proces,
 • maximálne využiť len potrebné nástroje,
 • minimalizovať nákup nepotrebných produktov či ďalších softwarov.

Preto bol vytvorený nový modul Die Face Design.

Táto aplikácia je zahrnutá v novej licenčnej role Stamping Die Designer, ktorú je možné už teraz využívať v systéme CATIA  na platforme 3DEXPERIENCE.

Keďže však firmy z oblasti automotive pracujú stále v systéme CATIA V5, je tento modul vyvíjaný paralelne i pre CATIA V5. Je vytvorený na základe požiadaviek a skúseností užívateľov z oblasti lisovacích nástrojov a je určený predovšetkým pre ne. Umožňuje tvorbu metodického postupového plánu – layoutu a prípravu komplexnej plošnej geometrie pre návrh lisovacieho nástroja.

 

Die Face Design obsahuje praktický a intuitívny Wizard, ktorý užívatelia vedú počas celého návrhu.

Jedná sa o sprievodcu, ktorý užívateľom umožňuje využívať príkazy tak, ako by mali nasledovať v časovej postupnosti za sebou. Tým sa zjednodušuje a zrýchľuje celý návrh a užívatelia nemusia hľadať každý príkaz v paneli nástrojov a neustále sa prepínať medzi nástrojovými lištami. Tento prehľadný asistent tiež názorne zobrazuje, ktoré kroky návrhu sú už vybrané a ktoré ešte nie, prípadne ktoré nie je nutné vyberať. Užívateľ tak má prehľad v akej časti návrhu práve je a naviac sa minimalizuje možnosť, že by na niečo podstatného pre návrh zabudol.

V prvej fáze návrhu užívateľ definuje:

 • polohu dielu,
 • pozíciu voči stolu lisu.

K dispozícii sú mu napríklad: analýzy smeru strihu či úkosov pre výber najvhodnejšej polohy dielu. Tieto analýzy je možné vykonávať tiež v priebehu celého návrhu a mať tak svoj návrh pod kontrolou po celú dobu tvorby lisovacieho nástroja i v prípade rôznych zmien a modifikácií.

V ďalších krokoch možno ľahko plánovať operácie: 

 • ohybové, 
 • strižné, 
 • tvarovacie.

Ohyby je možné definovať jednoduchým výberom ohybovej hrany a ich propagácií. Následne sa pre tieto ohyby vytvoria rozvinuté tvary, ktoré je možné využiť ako základ pre ďalšie operácie.

Značným prínosom je i automatická tvorba strižných kontúr a ich rýchle rozdelenie iba pomocou úsečiek v skicári. Užívateľ tak má hneď k dispozícii strižné kontúry jednotlivých strižnikov - ako pre dierkovanie, tak i pre orez. Okrem toho sa z týchto kontúr ihneď automaticky vytvára plocha pre orez strižnic a strižníkov.

Týmto spôsobom môže pripraviť primárne strihy a dierkovanie v smere lisovania, obdobne je to však možné i pre sekundárne strihy a dierkovanie v iných smeroch.

 

Efektívnym nástrojom tohto modulu je bezpochyby plánovač operácií. Vďaka nemu je návrh metodického nástrihového plánu – layoutu rýchlejší a prehľadnejší. Pripravené ohyby, strižné kontúry a ďalšie tvarovanie sa iba rozvrhnú do krokov, ako majú ísť v postupnosti pri lisovaní za sebou. Kroky je možné i dodatočne upravovať podľa potreby a meniť tak metodický nástrihový plán za účelom dosiahnuť čo najlepších výsledkov pri samotnom lisovaní. Plochy každej operácie sa menia v nadväznosti na predchádzajúce operácie.

Finálna časť prípravy plošnej geometrie pre návrh lisovacieho nástroja je domodelovanie detailných a predlžených plôch pre orez dielov nástroja.

Pre tieto orezové plochy je nutné zalepenie všetkých dier a otvorov. Toto zvláda modul Die Face Design automaticky na jedno kliknutie.

Modelovanie predlžených plôch pridržovačov, tvárnic, tvárnikov a ďalších dielov sa vykonáva jednoduchou definíciou okrajovej krivky danej plochy a následne pretiahnutím plôch výlisku z jeho okraja po túto hraničnú krivku. Pri extrapolácií možno riadiť napojenie výsledných plôch medzi sebou i s originálnou plochou výlisku a tiež spôsob vytvorenia týchto plôch. Tento proces je však výrazne automatizovaný a zdokonalený oproti manuálnej tvorbe predlžených plôch pomocou bežného plošného modelára. Je však zaručená asociativita medzi jednotlivými plošnými modelármi, takže možno bez problémov pri návrhu kombinovať i s príkazmi z bežného plošného modelára. Kvalita výsledných plôch je vysoká a nie je problém takéto povrchy použiť ďalej pri tvorbe nástrojov pre orez tvárnikov, pridržovačov atď.

 

Hlavným prínosom produktívneho modelára je:

 • vyššia efektivita pri tvorbe povrchov pre postupové lisovacie nástroje,
 • skrátenie času modelovania takých plôch.

Výhodou je tiež návrh jednotlivých operácií a celého metodického postupového plánu – layoutu.

Všetky príkazy sú po celú dobu návrhu asociatívne a je možné kedykoľvek vykonávať rôzne úpravy:

 • výmena vstupnej geometrie,
 • modifikácie detailných plôch a iné.

Toto všetko potom značne skracuje kompletný proces návrhu lisovacieho nástroja a pomáha tak užívateľom pri ich každodennej práci.

Na platforme 3DEXPERIENCE sa rola v CATIA nazýva Stamping Die Designer a má trigram DFR. Samotná aplikácia potom nesie názov Die Face Design.

Pre CATIA V5 je to modul s názvom Stamping Die Face Design a trigramom TDF.

 

Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete