My3DEXPERIENCE

17. 04. 2019

Ako uľahčiť komunikáciu, zdieľanie dát a informácií vo vnútri firmy i so zákazníkmi a dodávateľmi?

Často sa stretávate s problémom, že máte dáta nekontrolovane uložené na viacerých miestach naraz? Na serverovom úložisku, v emaile, na lokálnom disku,... V okamihu, kedy potrebujete dáta odoslať do kooperácie, potom nie je ľahké zistiť, ktorá z uložených variant je aktuálna. Zároveň je potrebné zaručiť zabezpečený prenos dát. Práve k tomu, a nielen k tomu, je určený balíček My3DEXPERIENCE.

S balíčkom získa každý užívateľ 5GB cloudového úložiska prístup ku komunitám a jedinečný prístup do 3DEXPERIENCE Marketplace. Pre užívateľa, ktorý vlastní licenciu Catia V5 a platí pravidelné ročné poplatky, je tento balíček skoro zdarma. Za každú licenciu Catia V5 tak môže užívateľ získať 1 prístup My 3DEXPERIENCE. Pokiaľ teda firma vlastní viac licencií, sú všetky prístupy prepojené v rámci jednej cloudovej platformy.

Slovo cloud je v posledných rokoch skloňované vo všetkých pádoch a stretnúť sa s ním môžete naozaj všade. Znamená to predovšetkým, že o server sa stará externá firma, takže nemáte žiadne obstarávacie náklady na server a jeho údržbu a predovšetkým získate možnosť pripojiť sa ku svojej platforme odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia.

Cloudové úložisko v rámci platformy 3DEXPERIENCE poskytne zabezpečené úložisko všetkých dát. Vďaka integrovanému prehliadaču 3DPlay je potom možné uložené dáta prehliadať, poznámkovať alebo nad nimi viesť diskusné vlákno. Pokiaľ sa majiteľ platformy rozhodne zdieľať svoje dáta a informácie napríklad s dodávateľom, môže ich ľahko pridať do svojej platformy a nastaviť, k akým operáciám bude mať pozvaný užívateľ oprávnenia. Rovnako ako môže poslať email len užívateľ, ktorý je vlastníkom emailovej schránky, je tu podmienkou, aby dodávateľ vlastnil tiež prístup do 3DEXPERIENCE.

Dáta potom môžete s ostatnými užívateľmi zdieľať a aktualizovať. My3DEXPERIENCE nie je len cloudové úložisko, ponúka i ďalšie možnosti využitia a zefektívnenia práce. Užívatelia môžu zakladať komunity (diskusné skupiny) a v rámci týchto komunít diskutovať spoločné témy, spravovať firemný intranet, riešiť požiadavky s dodávateľmi a zákazníkmi. Užívatelia sa môžu dostať k živej databáze normalizovaných dielov celosvetových výrobcov, či nechať si vyrobiť vlastné prototypy.

Komunity spadajú do širšej skupiny, ktorá sa nazýva 3DSwym. Obsahujú niekoľko nástrojov, ktoré zjednodušujú dohľadanie požadovaných informácií v diskusiách, ako je napríklad rozdelenie podľa tém. Je jedno, či sa jedná o dotaz, nápad, poznámku, wiki, či prieskum. Môže tvoriť vlastné záložky, reagovať na všetky príspevky a keďže sa jedná o cloudové riešenie, taktiež pristupovať ku komunitám spravovaným spoločnosťou Dassault Systémes. V týchto celosvetových komunitách sa okrem noviniek a best practices môže každý užívateľ dotazovať na problémy, na ktoré pri práci s nástrojmi od Dassault Systèmes narazil. Prípadne pridávať svoje poznatky a know-how. Toto tvorí vo výsledku veľmi užitočný zdroj informácií pre každého užívateľa.

Ďalšou nezanedbateľnou prednosťou skupiny 3DSwym, tak jeho ďalšou prednosťou je 3DMessenger. Je to jednoduchý komunikačný nástroj, vďaka ktorému môže nielen jednoducho chatovať, ale i usporiadať videohovory s ostatnými užívateľmi a všetok obsah komunikácie archivovať. Okrem webovej stránky je možné 3DMessenger nájsť napríklad i vnútri CATIA 3DEXPERIENCE, kde má ešte o niečo širšie využitie.

Každý užívateľ si môže prispôsobiť vzhľad My3DEXPERIENCE využitím násteniek. Nástenky neboli 3DDashboards, zlučujú všetky aplikácie, vrátane diskusií z komunít. Aplikácie, ktoré sú na nástenky zavesené sa nazývajú widgety. Užívateľ tak môže združiť na jednej stránke najčastejšie používané nástroje, ako napr. prehliadač 3D dát, poznámky, obľúbené diskusie, dôležité grafy a obsah svojho úložiska. Ak vytvorí užívateľ nástenku pre firemný intranet alebo ako informačnú tabuľu venovanú konkrétnej zákazke, môže nástenku zdieľať, teda udržovať ju stále aktívnu i pre užívateľa, ktorý má len oprávnenie ku čítaniu, ako je napríklad dodávateľ, či zákazník.

 

Pod pojmom 3DXPERIENCE Marketplace sa neskrýva tržnica, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať, ale mnoho zaujímavejší a prepracovanejší modul. 3DEXPERIENCE Marketplace pokrýva potreby užívateľov, ktorí hľadajú štandardizované diely i tých, ktorí hľadajú dodávateľa svojich vlastných prototypov alebo neštandardnú kusovú, či sériovú výrobu. Pozostáva teda z 2 aplikácií Make a PartSupply.

V aplikácii Make je možné vyhľadať vhodného výrobcu vlastného modelu, podľa stanovených kritérií, z databázy overených výrobcov. Okrem 3D tlače, ktorý bol štartovaciou technológiou v aplikácii Make, je možné využiť i ďalšie technológie, ako sú napríklad tvárnenie za tepla a za studena, CNC obrábanie, vstrekovanie, vyfukovanie, rezanie drátom atď.

Druhou časťou 3DEXPERIENCE Marketplace je aplikácia PartSupply. Tu sa jedná o živú a pestrú databázu štandardizovaných dielov od celosvetových výrobcov. Databáza obsahuje štandardné diely, o ich správu sa starajú sami dodávatelia. Takže sa nejedná o klasický katalóg, ale o stále sa rozrastajúcu databázu. Modely je možné vyhľadávať pomocou pokročilej funkcie 6WTag a sťahovať vo formátoch CATIA V5, SolidWorks a STEP. Unikátnosť tejto databázy spočíva i vtom, že vyhľadané štandardné diely je možné porovnávať medzi sebou, alebo vyberať zhodné a podobné od iných dodávateľov. Nie je potrené teda prechádzať katalógy obľúbených dodávateľov a dlho dohľadávať alternatívy. Vďaka prepojenia s touto databázou máte vždy po ruke adekvátnu náhradu, pokiaľ má váš dodávateľ výpadok.

Vďaka tomu, že My 3DEXPERIENCE je cloudovým riešením, je vždy dostupná jeho posledná verzia a všetky aktuálne novinky. Jednou z nich bude tiež nadchádzajúce rozšírenie modulu 3DEXPERIENCE Marketplace o aplikácii Engineering. V tejto aplikácii bude mať užívateľ možnosť zadať si vlastnú objednávku na spracovanie digitálnej dokumentácie naprieč celým svetom.

My 3DEXPERIENCE teda zlučuje aplikácie, vďaka ktorým môžete spravovať svoje dáta, poznámky a diskusie, zdieľať a realizovať nápady, získavať nových dodávateľov a posunúť svoju doterajšiu prácu na úplne novú úroveň. Zapojte sa do komunity Dassault Systèmes a zistite sami, ako prínosné to pre vás môže byť.

Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete